ششمین دوره انتخابات شورای مرکزی انجمن علمی دانشجویی دانشکده دین و رسانه

ثبت نام وام دانشجویی در نیمسال دوم سال تحصیلی 1400- 1399

با حضور مسئولان دانشگاه علوم پزشکی قم

بدین وسیله به اطلاع دانشجویان دوره های روزانه تمامی مقاطع می رساند، سومین دوره آزمون الکترونیکی زبان و ادبیات فارسی در سال 1399 با مشارکت اداره کل آموزش سازمان ...

تمامی دوره ها به صورت مجازی و رایگان برگزار می گردد.

(مدرس: استاد محمد حسین سلیمیان)

(مدرس: استاد محمد حسین سلیمیان)

(مدرس: استاد دکتر امیرکاوه)

(مدرس: استاد علی علیجان زاده)

دانشکده دین و رسانه در آستانه راه اندازی رشته فلسفه رسانه، برگزار می کند.

در چهار بخش «رقابت اصلی جشنواره»، «معرفی سوژه»، «فراخوان اکران مردمی» و «فراخوان های مردمی»