Delicious facebook RSS ارسال به دوستان ذخیره خروجی XML خروجی PDF
کد خبر : 6899
تاریخ انتشار : 15 اسفند 1390 15:58
تعداد بازدید : 3548

رسانه ستون چهارم جامعه

عادل صادقی دهلان: کارشناس ارشد مدیریت سیستم به بررسی رویکرد اجتماعی رسانه در فناوری آموزش رسانه ای پرداخته است.

هر جامعه ای در نگاه روانشناختی بر تربیت از نهادهای ساختاری بهره می برد که اگر دولت، قانون و محاکم قضائی را سه ستون اجتماع بنامیم، رسانه بعد چهارم جامعه خواهد بود.

انسان موجودی است چهار بعدی: زیستی، روانی، اجتماعی و معنوی؛ ما عقیده داریم که شخصیّت آدمی از چهار بعد تشکیل شده است؛ البته در بعد معنوی ممکن است اجماع  بین المللی وجود نداشته باشد. و در بعد سوم (بعد جامعه شناختی )، عوامل جزئی تر در شخصیّت آدمی، عبارت اند از : خانواده، همسالان، مدرسه ، اجتماع و مذهب؛ این اجتماعی که می گوییم، در سه سطح طبقه بندی می شود:

 1) اجتماع محلّی ( محله ی مسکونی ) 

2) اجتماع ملی ( کشوری که فرد در آن رشد می کند )

 3) جامعه ی بین المللی (که به آن تعلّق دارد )

انسانی که در شکل گیری شخصیّت او چهار بعد مؤثّر است ؛ در بعد اجتماعی با تأثیرات خاصّی مواجه است، که هم از خانواده، هم از مدرسه، هم از همسالان و هم از جامعه می گیرد و این ها با هم متفاوتند، رسانه های صوتی و صوتی– تصویری و ماهواره ( به صورت خاص ) به عنوان یک رکن اصیل نظام اجتماعی، قطعاً تأثیر عمیقی در شکل گیری شخصیّت آدمی دارند ؛ یعنی همه ی این ها را ( خانواده ، همسالان ، مدرسه ، جامعه و مذهب ) به نحوی از انحاء در خود دارند چرا که اولاً یک رکن اجتماعی هستند، یعنی هیچ جامعه ای منهای رسانه های ارتباطی صوتی و تصویری - حدّاقل در جوامع کنونی و در بعد کلانش- وجود ندارد و هیچ جامعه ای نیست که متأثر از رسانه هایش نباشد، رسانه ها ستون جامعه اند و به عنوان ستون چهارم (دموکراسی ) در نظر گرفته می شوند ؛ و ثانیاً چون از زاویه ی صوتی- تصویری استفاده می شوند و به عبارتی، سمعی- بصری هستند، تأثیر پذیری از آن ها بیش تر است .

در تعریف علمی از سلامت می گویند، باید نوعی تعادل بین این چهار بعد باشد (البتّه به مفهوم نسبی بودن آن ها ) سلامت جسمی- روانی، و برخورداری از رفاه اجتماعی، ممکن است در هر انسانی درجه ای متفاوت داشته باشد امّا سنّ جوانی نقطه ای است که هر سه بلکه چهار بعدش در حال تغییر و تحوّل است . در دوران بلوغ ، بیشترین تغییرات بیولوژیکی (زیستی) صورت می گیرد ؛ از نظر تغییرات روانی نیز معمولاً در این مرجله از سن ، گرایش نوجوانان نسبت به دوستان و همسالان و اعتماد آن ها به همسالان و هم نوعان در قیاس با خانواده بیشتر می شود ؛  تغییرات اجتماعی جوانان نیزبگونه ای است که معمولا ترتیب تشکل های گروهی و جمعی می دهند،در بعد معنوی نیز همین است. در سن نوجوانی و جوانی ، هم امکان عقب کشیدن و زیر پا نهادن همه مقرّرات و فعّالیّت های مذهبی و معنوی و جود دارد و هم گرایش افراطی . در این سن همه چیز در حال غلیان است یعنی بیشترین آسیب پذیری را از جهت عدم تعادل و اصطحکاک های بین این ابعاد در سنّ نوجوانی بیش تر است. همه ی ابعاد فوق بر هم نیز تأثیر گذارند یعنی تغییرات زیستی بر تغییرات روانی و بالعکس أثر می گذارند و تعاملات اجتماعی بر همه این ها . امروزه رسانه های صوتی و تصویری در شکل گیری شخصیّت و شکل و شمایل انسان از هر مقوله ای تأثیر بیشتری دارند و بنابر این ، واضح است که صاحبان سرمایه و قدرت هم روی آن ها حساب باز می کنند و از این طریق به راحتی انسان هایی را تربیّت می کنند و تعلیم می دهند که در راستای منافع و مصالح خودشان باشند ، به همین دلیل من فکر می کنم که این نوعی تأکید بر چایگاه مهم رسانه ها است.

تعریف رسانه

رسانه عبارت است از یک فنّآوری (نه الزاماً ماشینی) برای اطّلاع دادن، ضبط کردن، اشتراک در نماد ها و توزیع نماد ها که به طور معمول محدود به حواسی خاص، همراه با نوعی شکل گیری اطّلاعات است ؛ نظیر : چاپ ، انواع طرّاحی، ضبط صوت ، تلویزیون و ... .

فناوری

فناوری به هرگونه ابزار یا اختراعی گویند که توانایی های جسمی یا فکری انسان را تشدید یا تقویّت کند(شاه محمدی،1382)

کارکرد رسانه ها

قدرت بلا منازع رسانه، مطالعات انتقادی متعدّدی را در رشته های مختلف سبب شده است هارود لاسونHarold Lasswell در تحقیقش در سال 1967 سه کارکرد عمده برای رسانه ها (ارتباطات) برشمرد:

 1-نظارت بر محیط (اداره و هدایت اخبار....)

 2- همبستگی بخشی از جامعه در واکنش به محیط(تبلیغ سیاسی....)

 3- انتقال میراث فرهنگی از نسلی به نسل دیگر یا اعضای یک گروه به تازه واردهای آن گروه(فعالیت آموزشی)

4- تفریح و سرگرمی

رسانه ها وسایل و محمل هایی هستند که می توانند اشکالی را بر خود بپذیرند که دارای مشخصه ها و ویژگی های پیام های ارتباطی باشند. همه دانسته های ما از جامعه خود و جهانی که در آن زندگی می کنیم از رسانه هاست

ارتباط

ارتباط عبارت است از فرایند انتقال پیام از فرستنده به گیرنده، مشروط برآن که محتوی مورد انتقال از فرستنده به گیرنده منتقل شود و بلعکس. به عبارت دیگر مشابهت معنی در ذهن گیرنده پیام همانند معنی مورد نظر فرستنده پیام باشد. هدف اصلی یک سیستم ارتباطی انتفال (تبادل) اطلاعات و محتوا است . سابقه ارتباطات به آغاز همزیستی اجتماعی  انسان باز می گردد ، فرایند ارتباط نه تنها ممکن است با نوشته و صحبت برقرار شود بلکه می تواند بااشاره، موسیقی ، هنرهای تصویری ، تئاتر و سایر رسانه های آموزشی انجام گیرد (ش 22شاه محمدی ص287)

صرفنظر از ارزش محتوا ،ساختار ، و میزان تاثیرگزاری اطلاعات مبادله شده در سیستم ارتباطی ، عموما بر پایه عناصر زیر تعریف می شود :

الف ) طرفین ارتباط

ب ) مشخصات و محتوی اطلاعاتی

ج ) بستر و محیط ارتباطی

د ) شیوه ارتباط

اطلاعات را می توان نوعی پیام به شمار آورد و دریافت اطلاعات به این معنا است که درک و ادراک گیرنده  نسبت به مسائل ، داوری ها ، رفتارها و تصمیم گیری های او تغییر کند (ش33شاه محمدی ص 287)

منابع اطلاعاتی یک نوع سیستم بندی قالبی  منابع مستند به شرح زیر است :

1- منابع مکتوب

2- منابع شنیداری

3- منابع دیداری –شنیداری

4- منابع مستند ترکیبی(میکرو فیلم ، پوستر ، عکس و اسلاید .(همان ص 288)

 آموزش و فرهنگ

در تعریف آموزش دکتر ناصر باهنر آورده : آموزش فرآیند ارتباطی هدفمندی است که به نوعی تفاهم و اشتراک در اطلاعات ، نگرش ها یا اعمال میان آموزش دهنده و فراگیر منجر شود.

این تعریف برپایه طبقه بندی مشهور بنیامین بلوم از اهداف آموزشی ارائه شده است ، بنابراین آموزش را

نمی توان محدود به نظام های آموزشی رسمی و تدریس مدرسه ای ، درونی کرد . آموزش دارای محتوایی فراگیر است که فرهنگ عمومی جامعه را شامل می شود . زندگی آدمی فرایند مداوم آموزش و یادگیری است .

نو گرایی ارتباطات

آموزش یکی از عناصر فرهنگ به شمار می آید که در مطالعات فرهنگی سر فصلی همیشگی بوده است . این عناصر فرهنگی ، طی نیم قرن گذشته از جریان نو گرایی ارتباطات تأثیر بسیاری پذیرفته و در حوزه مباحث نظری و کاربری آن ، عناوین جدیدی وارد شده است . با حضور فزاینده رسانه ها در امر آموزش ، شاهد تقابل هایی با سنّت های آموزشی بوده ایم که سیاستگذاری و برنامه ریزی نوین آموزشی را بیش از پیش وابسته به حوزه فرهنگ و ارتباطات ساخته است .

آموزش و یادگیری

آموزش را مقدّمه ی یادگیری می دانند . یادگیری را وقتی به کار می بریم که تغییر به نسبت ثابتی در رفتار و اعمالی که از تمرین و تجربه نتیجه می شود به و جود آمده باشد ، ولی واژه ی آموزش را هنگامی استفاده می کنیم که می کوشیم شرایطی را برای یادگیری ثمر بخش فراهم کنیم . هر وقت آموزش موفّق باشد ، یادگیری انجام گرفته است .(باهنر،1382)

یادگیری ها، متّکی بر شکلی از ارتباط اند . این ارتباط ممکن است میان فردی ، یا میان فرد با سازمان و گروه و یا در چهارچوب ارتباطات جمعی باشد . یادگیری در چهارچوب ارتباطات جمعی ار یک جهت متّکی بر نظریه های کارکردی وسایل ارتباطی جمعی است ، که طبق این نظریه ها وسایل اربتاط جمعی موجب انتقال فرهنگ و در نتیجه آموزش می شوند .

ویژگی ها و اهمّیت آموزش رسانه ای

دانشمندان در رابطه با رسانه ها توانسته اند ثابت کنند ، رسانه هایی که زیر نظر کار شناسان ، برنامه سازی می کنند ، بیش تر از رسانه ای که به طود عمومی برنامه تولید می کنند ، مورد توجّه واقع می شوند . برای مثال مباحث مربوط به جوانان در شبکه جوان رادیو بیشتر می تواند مورد توجّه قرار گیرد ؛ و از طرفی همواره باید مخاطب احساس کند افراد صاحب نظر مطّلع ، به بحث در رابطه با موضوع می پردازند . نوع جنس افراد و تلقّی ای که جامعه از آن ها دارد باید در رسانه به ویژه برنامه های آموزشی مورد توجّه باشد .(خجسته،1382)

ویژگی ها و امتیاز های خاصّ آموزش از طریق رسانه ها را می توان در فراگیری و تأثیر گذاری خلاصه کرد ، گرچه میزان آن ها به تناسب نوع رسانه ها متفاوت است .

1) امتیاز در فراگیری:

برخلاف آموزش های رسمی که ار محدودیّت های بسیاری در زمینه ی آموزش دهندگان- فراگیران- مکان- زمان ، رنج می برند ؛ کمبود استادان زبر دست و آشنا با مهارت های آموزشی از مشکلات جدّی در آموزش های رسمی است ، کسانی که افزون بر صلاحیّت های علمی و اخلاقی ، بتواننداز شگرد های نو در آموزش کمک بگیرند . رسانه ها به تناسب نوع و میزان نفوذ خود تعداد بیشماری از مخاطبان را جذب می کنند . تنوّع این مخاطبان از نظر سن ، جنس ، فرهنگ و قومیّت بسیار حائز اهمیّت است و به فراگیری و اهمیّت آن می افزاید . درحالی که کمبود فضا های آموزشی مناسب و دشواری رفت و آمد از موانع توسعه آموزش های رسمی است . گسترش حوزه ی حضور رسانه ها در مکان های دور و نزدیک ار خصوصیّات عصر ماست . افراد و به ویژه کودکان و نوجوانان که آمادگی بیشتری برای آموزش پذیری دارند در مجموع بیش از ساعاتی که در مدرسه می گذرانند ، با رسانه ها همدم می شوند .

2) امتیاز در تأثیر گذاری:

آموزش از طریق رسانه ها دست کم به دو دلیل در مجموع مؤثّر تر از دیگر شیوه ها است ؛ یکی بهره گیری از جذّابیّت های هنری و فنّ آوری های آموزشی و دیگری استفاده از روش آموزش غیر مستقیم است . تأثیر بیشتر و دیرپاتر آموزش های غیر رسمی و غیر مستقیم انکار پذیر نیست .

آموزش غیرمستقیم (غیر رسمی):

آموزش های غیرمستقیم در همه کار کردهای رسانه ای وجود دارد. دریافت های دیداری و شنیداری انسان ها بی آن که بدانند یا حتّی بخواهند ، در نهان خانه ذهن آنان جاری می گردد و در فرصت مناست ، خود را نشان می دهد . در اصل مهم ترین خصوصیّت حرفه ای کار با رسانه ها آن است که اهداف مورد نظر به گونه ای غیر مستقیم دنبال شود . پیر آلبر (Albert pierre) این واقعیّت را در حوزه ی مطبوعات چنین بیان می کند : هر روزنامه خوب و با ارزشی باید در خلال خبرهای خود مطلب مفید و آموزنده ای نیز به خوانندگان ارائه دهد امّا هنر اصلی روزنامه نویس همین است که خبرها را در چه لفافی بپوشاند و در چه شرایطی بر خواننده عرضه کند تا او احساس نکند که به جای کسب اطّلاع و سرگرمی مشغول مطالعه یک درس اخلاق است . این نوع آموزش که موازی با آموزش های سنّتی و به صورت دائمی انجام می گیرد راهی برای جبران ضعف ها و دست یابی قشر ها و مناطق محروم به استادان و آموزش در سطوح بسیار بالاتر است . " از نظر پژوهشکران و مقامات حکومتی ، به ویؤه در جهان سوم ، ارزش آموزشی- پرورشی اطّلاعات و ارتباطات در درجه ی اوّل اهمیّت است" .(به نقل از مک براید)

آموزش رسانه ای از دیدگاه حقوقی

حضرت علی(ع) خطاب به شهروندان تحت حکومت خویش به صراحت آموزش را حقّ آنان بر خود قلمداد کرده است . امام خمینی(ره) نیز به عنوان معمار نظام جمهوری اسلامی نیز بار ها به نقش آموزش رسانه ها و رسالت آنان تأکید کرده اند .

از نظر امام " رادیو و تلویزیون دستگاه آموزش است "، " نمی شود گفت مردم بروند معلومات را جای دیگر پیدا کنند، خاصیّت مطبوعات این است و اساساً پیدایش مطبوعات برای گسترش و منتشر کردن علوم و معارف بشری در رشته های گوناگون است " همان گونه که " مطبوعات باید یک مدرسه ی سیّار باشند "، " مطبوعات باید مثل معلّمین باشند که مملکت را و جوانان را تربیّت می کنند ". بنابر این از دیدگاه امام رسانه ها نه تنها نقش معلّم را ایفا می کنند ، بلکه باید مربّی باشند و تقوا را در جامعه منتشر کنند .

حقوق بین الملل : یونسکو در قطعنامه ی 104 کنفرانس عمومی مورخ 1989 ( از آخرین قطعنامه های مربوطه ) تحت عنوان : " ارتباطات در خدمت بشر " نه تنها کار کرد آموزشی رسانه ها را تأیید می کند که گسترش آگاهی مردم از ارزش رسانه ها به عنوان یک منبع اطّلاعاتی و یکی ار عناطر تشکیل دهنده ی فرایند فراگیری در جهان نوین و به منزله ابزاری برای گسترش و حراست از هویّت های فرهنگی و افزایش تفاهم در میان ملل و پیشبرد آموزش رسانه ای ، هم برای تولید کنندگان و هم برای مصرف کنندگان را ضرورتی می داند که یونسکو و کشورهای عضو آن ملکف اند کمک های خود را به آن ارائه دهند .

حقوق ایران : با توجّه به وظیفه ی دولت طبق قانون اساسی مبنی بر آموزش رایگان و گسترش آن تا سد حدّ خود کفایی ، طبیعی است که " آموزش رسانه ای " از کار آمد ترین امکاناتی است که دولت می تواند و باید برای تحقّق آموزش و پرورش رایگان و بخصوص تسهیل و تعمیم آموزش عالی به کار گیرد .(اسماعیلی،1382)

اهمیّت آموزش رسانه های ارتباط جمعی در ایران

شرایط امروز ایران که حکایت از کمبود معلّم و فضا و امکانات آموزشی و نیز فقر محتوا و شیوه های آموزشی دارد نیاز به قابلیّت های وسایل ارتباط جمعی را افزایش می دهد . از این رو وسایل ارتباط جمعی می توانند از قابلیّت مثبت خود ، همچون : حوزه وسیع تحت پوشش ، سرعت و تداوم ارسال پیام ، اشکال متنوّع برنامه ای و در دسترس بودن برای رفع نیاز آموزش به خصوص در برنامه های درسی رسمی بهره برداری کنند . یکی از ضرورت های سیاست گذاری و برنامه ریزی آموزش های رسانه ای ، تشخیص توانمندی ها و مزیّت های نسبی هر رسانه است . شادی و نشاط معنوی نیاز جدّی انسان پر مشغله ی جامعه ی امروز و نسل جوانی است که با مشکلات مختلف اجتماعی و هجوم فرهنگی رسانه های بیگانه دست و پنجه نرم می کند . تلویزیون به عنوان پر مخاطب برین رسانه در حوزه اطّلاع رسانی باید از این مزیّت کار کردی خود بهره گیرد تا هر کودک و نوجوان وجوان ما یک مربّی را در نزدیکی خویش احساس کند .(باهنر،1382)

موج چهارم تکامل بشری

با توجّه به ویژگی های ساختاری جامعه ی کنونی که با " عصر دانش- خدمات " یا " جامعه ی معرفتی " معرّفی می شود ، تحوّلات شگرفی که پیشرفت فنّاوری ارتباطی در جوامع انسانی پدید آورده است ، راه را برای تسهیل و سرعت بخشیدن به آموزش در دو بعد کیفی و کمی می گشاید و آموزش های الکترونی روز به روز اشکال متنوّعی از شیوه های آموزش آسان را به جامعه ی بشری ارائه می دهند . آلوین تافلر نویسنده پرآوازه ی آمریکایی در کتاب موج سوم ، تمدّن بشری را به سه مرحله تقسیم می کند : تمدّن کشاورزی ، تمدّن صنعتی و تمدّن فرا صنعتی . از دید او هر تمدّنی همچون موجی که تمامی حوزه های زندگی انسان را دچار تحوّل می کند دارای نمادی است و نماد تمدّن فراصنعتی را رایانه می خواند.(همچنان که نماد کشاورزی را: بیل و کلنگ ، ونماد صنعتی را : موتور و ماشین بخار) تافلر عصر فراصنعتی را عصر دانایی می داند .

سرعت تحوّلات و گذشت زمان نشان داد که توسعه فنّاوری های اطّلاعات از تخیّل آلوین تافلر پا فراتر گذاشت و جهان را وارد دوره ای از تحوّلات عظیم در دانش بشری کرد که باید آن را موج چهارم نامگذاری کرد

در موج چهارم با پدیده ای چون دولت الکترونی ، آموزش الکترونی ، تجارت الکترونی و بانکداری الکترونی روبرو هستیم . درک چنین پدیده هایی تنها از آموزش مداوم امکان می یابد .

موج چهارم در حقیقت فرم توسعه یافته ی عصر اطّلاعات دانش است. در این عصر اکثر امور جامعه به صورت مجازی خواهد بود (مانند خرید از فروشگاهی دوردست بدون حضور فیزیکی خریدار و فروشنده ) ، و این عصر جدید به نام عصر مجازی شناخته خواهد شد . برای اموختن دانش نیز نیازی به مدارس سنّتی و یا دانشگاه هایی مانند دانشگاه فعلی نخواهد بود ؛ عصر حاضر را عصر اطّلاعات ، ارتباطات ، اینترنت (قارّه ی هفتم )، فنّاوری و دنیای مجازی نامیده اند .(به نقل از دکتر جلالی)

" دیوید بوچارد "عصر مجازی را عصر آموزش نیز می نامد. آموزش مادام العمر که زمانی یک رویایی بود اکنون تبدیل به یک ضرورت شده است ؛ هم اکنون شبکه ی اینترنت 2 (به نام Abeline) آماده شده است ، این شبکه دارای ظرفیّت گسترده ای است که کاربرد هایی نظیر : آزمایشگاه های مجازی ، کتابخانه های دیجیتالی ، آموزش از راه دور و ارتباطات شبکه های پیشرفته دارد .(مسعودی،1382)

ارتباطات رسانه ای الکترونیکی

در این ارتباطات سیگنال های الکتریکی به عنوان حامل های ارتباطی و قابل تفسیر مورد توجّه و استفاده واقع است . فنّاوری اطّلاعات و ارتباطات (ICT) و حرکت از جوامع سنّتی به جوامع اطّلاعاتی ، تمام ابعاد و نیازمندی های جوامع بشری را تحت تأثیر قرار داده است . ( به نقل از Habermas ) . روش های آموزشی نیز تابع چنین تغییر و تحوّلاتی بوده اند ، مسلّماً بهره گیری از روش های نوین که موجب کارآیی و اثر بخشی بیش از پیش نظام های آموزشی را فراهم می کنند در کشور ما نیز در اجرای آموزش ها ، اعمّ از آموزش های مدرسه ای ، حرفه ای و تخصّصی ، ضروری است . دنیای مجازی ، روش های سنّتی را کنار می زند و فضای جدیدی را  جایگزین آن می کند . سیستم های آموزشی نیز نحت تأثیر این فضا شاهد تحوّلاتی در رویکرد های خود به آموزش مؤثّر(Efestive learning ) خواهد بود.( به نقل از  Friman) .

 نظام های نوین آموزشی با شعار تحقّق " یادگیری مؤثر " و " تعمیق یادگیری " مبتنی بر فنّاوری اطّلاعات پدید آمده اند و اهداف بنیانی زیر را تعقیب می کنند ( به نقل از منتظر ) :

- آموزش از راه دور (Distance Education )    - جهانی سازی آموزش     - کاربرد محوری در آموزش

- آموزش مادام العمر ( Life Long Learning )    - دموکراتیزاسیون آموزش    - تعمیم عدالت آموزشی(رشنوادی،1381)

مزیّت های یادگیری الکترونی ( E.Learning )

از دیدگاه پل راجرز ، مزیّت های یادگیری الکترونی ( E.Learning ) عبارت اند از :

1. امکان توزیع یادگیری در میان جمعیّتی پراکنده و زیاد

2. یکسانی همیشگی مطالب ( ضمانت آموزش توسّط بهترین کارشناسان آموزشی )

3. مزیّت تکراری مطالب ( به نقل از نعیمی )

4. غیر رقابتی بودن کلاس های درسی ( آموزش فردی است و بر توانمنده های هر کاربر تکیه دارد )

با : عدم محدودیّت سنّی ، اجتماعی ، شغلی ، زمانی و مکانی

شیوه های آموزش مجازی

  • از طریق لوح فشرده ( CD )
  • آموزش فاصله ای ( Distance Learning ) : بااستفاده از دوربین های دیجیتالی و نصت آن بر روی رایانه
  • آموزش الکترونی ( E. Learning ) : آموزش زنده ی رویداد ها از طریق اینترنت
  • آموزش آنلاین ( Online Eduction ) : دانشگاه مجازی تعاملی از طریق خدمات تعاملی
  • پخش شبکه تعاملی (Interactive Webcasting) : آموزش صوتی و تصویری
  • پخش شبکه ای زنده(Live Webcasting): سمینار آموزشی زنده بر روی اینترنت
  • کنفرانس مجازی (Virtual Conference)

 و ......

در حال حاضر استراتژی اغلب دولت ها این است که در حد توانایی هایشان استفاده از امکانات اینترنتی را رایگان کنند زیرا به این نتیجه رسیده اند که توسعه اینترنت به نفعشان است در سال 1380 اعلام شد که در سال جاری 85% کودکان و  اروپایی ، بدون اینترنت فادر به موفقیت در دروس خود نخواهند بود . در ایران بسیاری از کارشناسان مجازی براین باورند که آموزش مجازی در کشور می بایست از مدارس و دبیرستان ها آغاز شود ، نه از دانشگاه ها . کارشناسان آموزش مجازی علی رغم اختلاف نظرها در مورد ضرورت به کارگیری و بهره برداری از آموزش مجازی در کشور اتفاق نظر دارند و خواهان گسترش آموزش الکترونی در کنار آموزش سنتی هستند . آنان به خوبی به اهمیت شتاب بخشیدن به سرعت راه اندازی آموزش های مجازی واقفند ، ولی مشکل عمده در ایران نداشتن تعریف جامع و مانع از آموزش مجازی است

تقسیم بندی کشورهای جهان از لحاظ رشد اطلاعاتی

1- پیشتازان(Pioneers) : حدود 13% جهان(مانند کشورهای آمریکا، سنگاپور، آلمان)

2- تند روندگان (Fast Followers) حدود11 درصد جهان(مانند کشورهای ایتالیا، مجارستان، کویت)

3- آینده داران(Up –Commers)حدود 20 درصد جهان(مانند کشورهای آفریقای جنوبی، شیلی، روسیه)

4- آغازگران (Beginners) حدود 19 درصد جهان(مانند کشورهای چین ،مصر، فیلیپین، ایران)

5- بازماندگان (Leggards)حدود 37 درصد جهان(مانند کشورهای عراق ،افغانستان، ویتنام، سومالی)

لازم به تذکر است که به علت تنظیم مقاله در سال ها پیش ممکن است بعضی از اطلاعات جابجا شده باشد.عادل صادقی دهلان

منابع و ماخذ

1- فصلنامه پژوهش و سنجش . ش 30 و 31 .1381 سروش

2- نور بالا، احمد علی .تاثیر برنامه های تلویزیونی ماهواره ای بر ابعاد شخصیتی مخاطبان ص 45-65

3- فصلنامه پژوهش و سنجش . ش. 32. 1381 سروش

4- حقیقت کاشانی، محمود: رویکرد جامعه شناختی به ارتباطات ص 183-203

5- خجسته، حسن: نظریه گفتمان رادیو ، ص25-51

6- سبیلان اردستانی،حسن. تبلیغات در خبر.ص219-247

7- فصلنامه پژوهش و سنجش ش 33 . 1382َ

8- اسماعیلی.محسن،آموزش رسانه ای از دیدگاه حقوق بین الملل و ایران ص79-97

9- شاه محمدی.عبدالرضا: ،فناوری های نوین ص 285-289

ثبت شده توسط : م.ر فرزین

نظر شمانمایش غیر عمومی
تصویر امنیتی :

تمامي حقوق اين سايت متعلق به دانشکده صدا و سيما قم است.