ترجمه و نقد کتاب الهیات به سینما میرود

چکیده پایان نامه آقای جواد یقموری دانش آموخته دوره نهم تهیه کنندگی سیما با عنوان ترجمه و نقد کتاب "الهیات به سینما میرود" به راهنمایی دکتر مهراب صادق نیا، تاریخ دفاع:22/10/90

21 شهریور 1391

تبليغ مهدويت از تلويزيون

چکیده پایان نامه آقای مهدی احمدی دانش آموخته دوره هشتم کارشناسی ارشد تهیه کنندگی سیما دانشکده صدا و سیما قم با عنوان" تبليغ مهدويت از تلويزيون"

21 شهریور 1391

بررسي جلوه هائي از فمينيسم در برنامه هاي تلويزيون

چکیده پایان نامه آقای سلمان رضوانی وره چهارم دانش آموخته کارشناسی ارشد دوره چهارم تهیه کنندگی سیما دانشکده صدا و سیما قم با عنوان" بررسي جلوه هائي از فمينيسم در برنامه هاي تلويزيون"

21 شهریور 1391

اسلام، طنز، فرح بخشي و راه کارهايي براي برنامه هاي طنز صدا و سيما...

چکیده پایان نامه آقای مجید هاشمی فرا دانش آموخته کارشناسی ارشد تهیه کنندگی سیما دانشکده صدا و سیما قم با عنوان" اسلام، طنز، فرح بخشي و راه کارهايي براي برنامه هاي طنز صدا و سيما..."

21 شهریور 1391

تفريح و سرگرمي از منظر دين

چکیده پایان نامه آقای علیرضا رستگاران دانش آموخته کارشناسی ارشد تهیه کنندگی سیما دانشکده صدا و سیما قم با عنوان"تفريح و سرگرمي از منظر دين"

21 شهریور 1391

تلويزيون، تکنولوژي سرگرمي و غفلت

چکیده پایان نامه آقای احمد پهلوانیان دانش آموخته کارشناسی ارشد تهیه کنندگی سیما دانشکده صدا و سیما قم با عنوان"تلويزيون، تکنولوژي سرگرمي و غفلت"

21 شهریور 1391

تعزيه، تصوير حزن و حماسه

چکیده پایان نامه آقای محمود دولت کردستانی دانش آموخته کارشناسی ارشد تهیه کنندگی سیما دانشکده صدا و سیما قم با عنوان"تعزيه، تصوير حزن و حماسه"

21 شهریور 1391

تصوير شيطان در سينماي رومن پولانسکي

چکیده پایان نامه آقای مهران واهب دانش آموخته کارشناسی ارشد تهیه کنندگی سیما دانشکده صدا و سیما قم با عنوان"تصوير شيطان در سينماي رومن پولانسکي"

21 شهریور 1391

تجمل گرايي در تلويزيون

چکیده پایان نامه آقای میثم حسنی سعدی دانش آموخته کارشناسی ارشد تهیه کنندگی سیما دانشکده صدا و سیما قم با عنوان"تجمل گرايي در تلويزيون"

21 شهریور 1391

الزامات محتوايي در سيره سازي هاي عرفاني

چکیده پایان نامه آقای محمد حسن سیف اللهی دانش آموخته کارشناسی ارشد دوره چهارم تهیه کنندگی دانشکده صدا و سیما قم با عنوان" الزامات محتوايي در سيره سازي هاي عرفاني"

21 شهریور 1391

  • تعداد رکوردها : 142

تمامي حقوق اين سايت متعلق به دانشکده صدا و سيما قم است.