مقایسه تطبیقی سینمای دفاع مقدس وسینمای جنگی آمریکا

چکیده پایان نامه آقای مهدی کریمی دانش آموخته دوره 10 تهیه کنندگی سیما دانشکده صدا و سیما قم با عنوان"مقایسه تطبیقی سینمای دفاع مقدس وسینمای جنگی آمریکا" به راهنمایی دکتر حسینی زاد و داوری دکتر دهقان پور، تاریخ دفاع:91/9/11

12 آذر 1391

رسانه و اخلاق ترجمه، نقد و بررسی کتاب در آستانه ظهور "مدیاپولیس"

چکیده پایان نامه آقای طاهر امینی گلستانی دانش آموخته دوره اول علوم ارتباطات اجتماعی دانشکده صدا و سیما قم با عنوان" رسانه و اخلاق ترجمه نقد و بررسی کتاب در آستانه ظهور مدیاپولیس (رسانه شهر)" به راهنمایی دکتر عیسی جهانگیر و داوری دکتر یوسف زاده

25 مهر 1391

واکاوی سیره نبوی در یک مدل ارتباطی (مدل ارتباطی ریچاردسون)

چکیده پایان نامه آقای ابراهیم داودی دانش آموخته دوره دوم علوم ارتباطات اجتماعی دانشکده صدا و سیما قم با عنوان" واکاوی سیره نبوی در یک مدل ارتباطی (مدل ارتباطی ریچاردسون)" به راهنمایی حجت الاسلام و المسلمین دکتر محسن الویری و مشاوره حجت الاسلام و المسلمین پرهیزگار، تاریخ دفاع 91/7/4

4 مهر 1391

منشور اخلاقی مدیریت رسانه

چکیده پایان نامه آقای محمد تقی رحمتی دانش آموخته دوره دوازده تهیه کنندگی سیما دانشکده صدا و سیما قم با عنوان" منشور اخلاقی مدیریت رسانه" به راهنمایی استاد برهان آزاد تاریخ دفاع 90/8/17

4 مهر 1391

بررسی تطبیقی عناصر و نماد های معنوی در فیلم های معنا گرا

چکیده پایان نامه آقای مصطفی نوروزی دانش آموخته دوره هشتم تهیه کنندگی سیما دانشکده صدا و سیما قم با عنوان" بررسی تطبیقی عناصر و نماد های معنوی در فیلم های معنا گرا " به راهنمایی دکتر ابراهیم فیض تاریخ دفاع 86/9/8

4 مهر 1391

تصویرگری روح در آیات و روایات

چکیده پایان نامه آقای مصطفی لبیکی دانش آموخته دوره هشتم تهیه کنندگی سیما دانشکده صدا و سیما قم با عنوان" تصویرگری روح در آیات و روایات" به راهنمایی استاد برهان آزاد تاریخ دفاع 87/8/23

4 مهر 1391

مقایسه زبان عرفان و تصویر

چکیده پایان نامه آقای مصطفی الحسینی دانش آموخته دوره پنجم تهیه کنندگی سیما دانشکده صدا و سیما قم با عنوان" مقایسه زبان عرفان و تصویر" به راهنمایی دکتر رودگر تاریخ دفاع 86/4/13

4 مهر 1391

بررسی جذابیت ها در برنامه های نمایشی سینما و تلویزیون

چکیده پایان نامه آقای سید ابوالقاسم صالحی زاده دانش آموخته دوره دوم تهیه کنندگی سیما دانشکده صدا و سیما قم با عنوان" بررسی جذابیت ها در برنامه های نمایشی سینما و تلویزیون" به راهنمایی استاد برهان آزاد تاریخ دفاع 82/12/10

4 مهر 1391

دین، کودک و تلویزیون

چکیده پایان نامه آقای جبرئیل نجفی ایوانلو دانش آموخته دوره چهارم تهیه کنندگی سیما دانشکده صدا و سیما قم با عنوان" دین، کودک و تلویزیون" به راهنمایی استاد رحیمی و علی رضا رضاداد تاریخ دفاع 85/3/25

4 مهر 1391

احوالات امامزادگان قم

چکیده پایان نامه آقای مهدی صفایی دانش آموخته دوره سوم تهیه کنندگی سیما دانشکده صدا و سیما قم با عنوان" احوالات امامزادگان قم" به راهنمایی استاد برهان آزاد تاریخ دفاع 86/4/13

4 مهر 1391

  • تعداد رکوردها : 142

تمامي حقوق اين سايت متعلق به دانشکده صدا و سيما قم است.