An error occurred while updating the entries. See the inner exception for details. تجمع دانشجویی «حمایت از دانشجویان آزادی خواه جهان»

العربیه

۱۴۰۳/۰۲/۱۱- ۱۷:۴۰ - مشاهده: ۱۰۱

تجمع دانشجویی «حمایت از دانشجویان آزادی خواه جهان»

اردیبهشت 1403
تجمع دانشجویی  «حمایت از دانشجویان آزادی خواه جهان»

به گزارش روابط عمومی دانشکده صدا و سیما- قم ، امروز سه شنبه ۱۱ اردیبهشت ماه تجمع اساتید، کارکنان و دانشجویان محترم در حمایت از مردم مظلوم غزه و دانشجویان معترض به اقدامات رژیم منحوس صهیونیستی به همت مدیریت فرهنگی دانشجویی و بسیج دانشجویی دانشکده برگزار گردید.

امتیاز شما