۱۴۰۱/۰۴/۱۸- ۰۰:۴۹ - مشاهده: ۵۴

همکاریهای مشترک جامعه المصطفی العالمیه و دانشکده دین و رسانه در جذب و تربیت طلاب خارجی در رشته‌های رسانه ای

...

به گزارش روابط عمومی دانشکده دین و رسانه ، در جلسه همکاریهای مشترک که بین جامعه المصطفی العالمیه و دانشکده دین و رسانه در جذب و تربیت طلاب خارجی در رشته‌های رسانه ای تشکیل گردید ،حجت الاسلام جزایری با تاکید بر اهمیت رسانه ، همکاری جامعه المصطفی العالمیه را در این باره بیان کرد . دکتر اکبری نیز با اشاره به اهداف دانشکده دین و رسانه ،  جذب دانشجو را از میان طلاب خارجی از برنامه جدید این دانشکده بیان کردن  و در انتها  مقرر گردید دو مجموعه در امورجذب دانشجو ،امور کنسولی ، ویزا و تدریس همکاری لازم را انجام دهند

   

 

امتیاز شما