۱۳۹۹/۰۴/۱۴- ۱۴:۰۴ - مشاهده: ۲۸۷

شماره دوم فصلنامه علمی «مطالعات دینی رسانه» منتشر شد.

...

عناوین مقالات این شماره از فصلنامه که توسط دانشکده دین و رسانه منتشر می‌شود، به شرح زیر است:

 ارتباط انسان و خدا ؛ بازخوانی و بازتولید ارتباطی مفاهیم وحی و دعا -
واقعیت مجازی و خیال در اندیشه ابن عربی - 
 بررسی ایده جنینی در فرایند خلق و درک متن نمایشی از منظر حکمی-
 چگونگی اقتباس از متون عرفانی (تحلیل روایی رمان کیمیاگر) - 
 بررسی الگوی کنشگران از منظر گرماس در سه قصه قرآن -
 نشانه شناسی سریال تلویزیونی «نون، خ» از منظر اخلاق اسلامی -

(روابط عمومی دانشکده دین و رسانه)

امتیاز شما