اعضای هیئت علمی

 

 

 

ردیف

نام و نام خانوادگی

مرتبه علمی

مقطع و رشته تحصیلی

 

1

علیرضا پویا

استادیار

دکتری فرهنگ و ارتباطات

رزومه

2

عبد الله متقی زاده

استادیار

دکتری علم کلام اسلامی

رزومه

3

سعید امیرکاوه

همتراز مربی

کارشناسی ارشد جامعه شناسی

رزومه

4

کمال اکبری

استادیار

دکتری مدرسی معارف اسلامی

رزومه

کلیه حقوق این سایت متعلق به دانشکده صدا و سیما قم می باشد .