آیین نامه ها و فرم های آموزشی

 


 
آیین نامه ها و فرم های آموزش

 

عنوان

فایل

فایل

1

آیین نامه آموزشی دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته (ویژه ورودی 94 به بعد)

PDF

2

فرم درخواست معافیت تحصیلی

WORD 

3

مدارک مورد نیاز پذیرفته شدگان

URL

ویژه ثبت نام پذیرفته شدگان

4

فرم شماره 1- کارآموزی

PDF

WORD

5

فرم شماره2-دفترچه کارآموزی

PDF

WORD

6

فرم اطلاعات فردی دانشجو

PDF

ویژه پذیرش

7

مدارک مورد نیاز جهت تسویه

pdf


8


فرم اطلاعات فردی شماره 1

PDF

WORD


9


فرم شماره 1 مدارک مورد نیاز آموزش

PDF

WORD


10

فرم شماره 2 مدارک حراست

PDF

WORD


11

فرم شماره 3 مدارک  تعهد محضری

PDF

WORD


12

فرم شماره 4 تعهد محضری


PDF

WORD

13

فرم درخواست نیم سال ششم

PDF

 

14

مدارک مورد نیاز جهت تسویه

 

 

کلیه حقوق این سایت متعلق به دانشکده صدا و سیما قم می باشد .