آیین نامه ها و فرم های پژوهشی

 


آیین نامه ها و فرم های پژوهشی

 

نوع


عنوان

فایل

فرم ها

1

طرح اجمالی پایان نامه

ارتباطات     ادبیات نمایشی    تولید سیما

2

طرح تفصیلی پایان نامه

ارتباطات     ادبیات نمایشی    تولید سیما

3

فرم درخواست برگزاری جلسه دفاعیه پایان نامه

WORD

4

درخواست کمک هزینه پایان نامه

WORD

5

فرم تحویل  فایل پایان نامه  به اساتید

pdf

6

برگه تحویل پایان‌نامه به انتشارات

word

7

تصویر کلاکت- برای پایان نامه عملی

JPG  و PSD

8

فرم حضور در جلسه دفاع دانشجویان

WORD

9

فرم گزارش اول و دوم پیشرفت مراحل پایان نامه

WORD01 , WORD02

10

پیشنهاد تالیف کتاب

WORD

11

پیشنهاد ترجمه کتاب

WORD

12

مدارک مورد نیاز جهت تسویه حساب

pdf

12

طرح اجمالی پایان نامه - ارتباطات

word

طرح های اجمالی مصوب تا پایان مهر ماه

excel

13

طرح اجمالی پایان نامه - ادبیات نمایشی

word

14

طرح اجمالی پایان نامه - تولید سیما

word

آیین نامه ها

15

فرایند انتخاب موضوع و تدوین پایان نامه

WORD

16

شیوه نامه تهیه و تدوین پایان نامه کارشناسی ارشد – جدید

WORD

17

الگوی ارائه پایان نامه (وزارت علوم)

WORD

18

مسیر فعالیت پایان نامه دانشجویان کارشناسی ارشد

WORD

19

برگه اصالت و مالکیت اثر (آیین نامه چاپ)

WORD

اطلاعات کلی

20

راهنمای تنظیم مقالات

WORD

21

راهنمای فرایند درخواست تصویب پروپوزال در سامانه گلستان

PDF

22 پایان نامه های دفاع شده تا آخر مهر  98

EXCEL

 

 

 

کلیه حقوق این سایت متعلق به دانشکده صدا و سیما قم می باشد .