آیین نامه ها و فرم های پژوهشی

 


آیین نامه ها و فرم های پژوهشی

 

نوع


عنوان

فایل

فرم ها

1

طرح اجمالی پایان نامه

ارتباطات     ادبیات نمایشی    تولید سیما

2

طرح تفصیلی پایان نامه

ارتباطات     ادبیات نمایشی    تولید سیما

3

فرم درخواست برگزاری جلسه دفاعیه پایان نامه

WORD

4

درخواست کمک هزینه پایان نامه

WORD

5

فرم تحویل  فایل پایان نامه  به اساتید

pdf

6

فرم تحویل پایان‌نامه به کتابخانه و آرشیو

WORD

7

تصویر کلاکت- برای پایان نامه عملی

JPG  و PSD

8

فرم حضور در جلسه دفاع دانشجویان

WORD

9

فرم گزارش اول و دوم پیشرفت مراحل پایان نامه

WORD01 , WORD02

10

پیشنهاد تالیف کتاب

WORD

11

پیشنهاد ترجمه کتاب

WORD

12

مدارک مورد نیاز جهت تسویه حساب

PDF

آیین نامه ها

13

فرایند انتخاب موضوع و تدوین پایان نامه

WORD

14

شیوه نامه تهیه و تدوین پایان نامه کارشناسی ارشد – جدید

WORD

15

الگوی ارائه پایان نامه (وزارت علوم)

WORD

16

مسیر فعالیت پایان نامه دانشجویان کارشناسی ارشد

WORD

17

برگه اصالت و مالکیت اثر (آیین نامه چاپ)

WORD

اطلاعات کلی

18

راهنمای تنظیم مقالات

WORD

19

راهنمای فرایند درخواست تصویب پروپوزال در سامانه گلستان

PDF

20

طرح های اجمالی تصویب شده تا پایان خرداد 1398

EXCEL

21

پایان نامه های دفاع شده تا پایان خرداد 1398

EXCEL

 

 

 

کلیه حقوق این سایت متعلق به دانشکده صدا و سیما قم می باشد .