راهنمای مطالعاتی دین و رسانه

دانشکده صدا و سیما قم با مجوز رسمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری از طریق آزمون اختصاصی در رشته های "تولید سیما"،"علوم ارتباطات اجتماعی"، "ادبیات نمایشی(فیلمنامه نویسی)" و "دین و رسانه" از بین برادران دانشجو می پذیرد.
فهرست منابع مطالعاتی مرتبط با حوزه دین و  رسانه در ادامه آمده است برای تهیه این کتابها می توانید به کتابخانه دانشکده مراجعه فرمایید.

ردیف

مشخصات کتابشناختی

1          

آفتاب و آیینه: بررسی نسبت دین و سینما/ محمدصادق کوشکی؛[برای] سازمان توسعه سینمایی سوره.- تهران: سوره مهر، ‎۱۳۹۴.

2          

ارتباط عفیفانه در تلویزیون و سینما/ تالیف سیدعبدالرسول علم الهدی.- تهران: دانشگاه امام صادق (ع)، ‎۱۳۹۱.

3          

اسلام و هنرهای زیبا/ سید ابوالحسن عمرانی.- قم: بوستان کتاب قم (انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم)، ‎۱۳۹۰.

4          

اصول اخلاقی حاکم بر رسانه از دیدگاه اسلام با تاکید بر سیمای جمهوری اسلامی ایران/ محمد فولادی وندا.- قم: موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)، ‎۱۳۹۳.

5          

اصول برنامه سازی دینی کودک (در گفتگو با کارشناسان حوزه دین، رسانه و کودک)/ به کوشش محمد صادق نصراللهی.- تهران: اتحادیه رادیو و تلویزیونهای اسلامی، ‎۱۳۸۹.

6          

الگوی مطبوعات و رسانه های اسلامی/ حمید مولانا.- تهران: پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، ‎۱۳۸۲.

7          

امام خمینی و رسانه های گروهی: مبانی فقهی و حقوقی/ مولف جواد فخار طوسی.- [تهران]: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)؛ ستاد بزرگداشت یکصدمین سال میلاد امام خمینی (س)، ‎۱۳۸۱.

8          

امانتداری و راهکارهای ترویج آن در رسانه ملی/ مرتضی اسکندری؛ تهیه کننده مرکز پژوهش های اسلامی صدا و سیما.- قم: مرکز پژوهش های اسلامی صدا و سیما، ‎۱۳۹۲.

9          

بازاندیشی درباره رسانه، دین و فرهنگ/ استوارت ام. هوور، نات لاندبای ؛ترجمه مسعود آریایی نیا ؛ویراستار محمد مظاهری.- تهران: سروش (انتشارات صدا و سیما)؛ صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، مرکز تحقیقات، مطالعات سنجش برنامه ای، ‎۱۳۸۲.

10      

بررسی شبکه های ماهواره ای دینی (مطالعه موردی شبکه های تله اونجلیسم)/ گردآوری احمد شاکرنژاد.- قم: مرکز پژوهش های اسلامی صدا و سیما، ‎۱۳۸۹.

11      

بررسی و تبیین معیارهای سکولاریسم برای ارزیابی برنامه های سیما/ پژوهشگر سید محمد مهدی موسوی مهر؛ [به سفارش] اداره کل مطالعات رسانه و ارتباطات، گروه فرهنگ و رسانه.- تهران: مرکز تحقیقات صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، ‎۱۳۹۰.

12      

برگزیده دانش نامه دین، ارتباطات و رسانه/ ویراسته دانیل استوت؛ به کوشش سیدحمیدرضا قادری؛ گروه مترجمین؛ تهیه شده در مرکز پژوهش های اسلامی صدا و سیما، خانه هنر و اندیشه؛ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، مرکز مطالعات و برنامه ریزی رسانه ها.- قم: دفتر عقل، ‎۱۳۸۸.

13      

پدیدار و معنا در سینمای ایران/ میراحمد میراحسان؛ ویراستار اکرم السادات ساکت.- تهران: بنیاد سینمایی فارابی، ‎۱۳۸۳.

14      

تاملاتی در باب سینما و دین/ جان ر. می، مایکل برد؛ ترجمه محمد شهبا.- تهران: بنیاد سینمایی فارابی، ‎۱۳۷۵.

15      

تاملاتی در دین و رسانه/ کمال اکبری.- کرج: ارمغان حیات، ‎۱۳۹۳.

16      

تبلیغات (هنر و رسانه ها) از دیدگاه امام خمینی(س)/ تدوین علی اصغر دباغ ؛استخراج معاونت پژوهشی موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(س).- [تهران]: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(س)، ‎۱۳۸۱.

17      

تبلیغ اسلامی و دانش ارتباطات اجتماعی/ مولف محسن خندان.- [تهران]: سازمان تبلیغات اسلامی، مرکز چاپ و نشر، ‎۱۳۷۴.

18      

تعامل دین، فرهنگ و ارتباطات: نگاهی مردم شناختی/ ابراهیم فیاض.- تهران: سازمان تبلیغات اسلامی، شرکت چاپ و نشر بین الملل، ‎۱۳۸۹.

19      

تعامل دین و ارتباطات/ به اهتمام حسن بشیر.- تهران: پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی؛ دانشگاه امام صادق، مرکز تحقیقات، ‎۱۳۸۷.

20      

تعامل دین و رسانه در فضای نوین رسانه ای/ عبدالله بیچرانلو، علی حاج محمدی.- قم: مرکز پژوهش و سنجش افکار صدا و سیما، اداره کل پژوهش های اسلامی، ‎۱۳۹۴.

21      

تلویزیون و دین: شبکه های دینی در یک نگاه/ مترجم لیلی کافی ؛ویراستار زکیه معین.- تهران: صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، اداره کل پژوهش های سیما، ‎۱۳۸۲.

22      

جایگاه فقهی و حقوقی فیلترینگ (محدودیت) در رسانه های مجازی از دیدگاه مذاهب خمسه/ تالیف محمدرضا روزبهانی.- تهران: کتاب آوا، ‎۱۳۹۳.

23      

جستارهایی در رسانه/ مولفان جمعی از نویسندگان؛ مترجمان مراد فرهادپور ... [و دیگران]؛ گردآورنده سید حمیدرضا قادری، حسین عمید.- قم: دانشگاه ادیان و مذاهب، ‎۱۳۸۸ -.

24      

جست و جوی نگره های دینی در سینما: ‎۳۳ فیلم از سینمای دینی/ نویسندگان کاترین ام. بارسوتی و رابرت کی. جانستن ؛برگردان مهناز باقری ؛[برای] حوزه سینمای معنا گرا.- تهران : بنیاد سینمایی فارابی ، ‎۱۳۸۵.

25      

حکمت سینما/ سید مرتضی آوینی؛ ویرایش سیدمحمد آوینی، مسعود ترقی جاه.- تهران: بنیاد سینمای فارابی، ‎۱۳۷۵.

26      

خلاصه مقالات دومین هم اندیشی رسانه تلویزیون و سکولاریسم: اردیبهشت ‎۱۳۸۷/ به کوشش سید حمید رضا قادری، جواد قطمیری، روح الله شمشیری.- قم: مرکز پژوهش های اسلامی صدا و سیما، ‎۱۳۸۷.

27      

خلاصه مقالات دومین همایش بین المللی دین و رسانه/ به کوشش مهدی احمدی ... [و دیگران]؛ تهیه کننده خانه هنر و اندیشه مرکز پژوهشهای اسلامی صدا و سیما.- قم: مرکز پژوهش های اسلامی صدا و سیما، ‎۱۳۸۸.

28      

درآمدی بر ارتباطات و اطلاعات در اسلام/ کمال اکبری؛ با همکاری عبدالله جلالی ... [و دیگران]؛ تهیه کننده دانشکده صدا و سیما جمهوری اسلامی ایران - قم.- قم: مرکز پژوهش های اسلامی صدا و سیما، ‎۱۳۹۲.

29      

درآمدی بر تبلیغ دین در رسانه ملی (گونه شناسی و بررسی مجموعه های تلویزیونی در تبلیغ آموزه های دینی)/ مریم بصیری.- قم: مرکز پژوهش های اسلامی صدا و سیما، ‎۱۳۹۲.

30      

درس گفتارهای رسانه و نهج البلاغه/ محمد منصورنژاد.- تهران: جوان پویا، ‎۱۳۹۱.

31      

دیده و ایده: جایگاه مذهب و ارزش ها در فیلم های سینمایی/ نویسنده مارگاریت آر. میلس ؛برگردان حسن بلخاری ؛[تدوین] بنیاد سینمایی فارابی، حوزه سینمای معناگرا.- تهران: بنیاد سینمایی فارابی، ‎۱۳۸۵.

32      

دین در عصر رسانه/ نوشته استوارت هوور؛ ترجمه علی عامری مهابادی، فتاح محمدی، اسماعیل اسفندیاری؛ به کوشش سید حمید رضا قادری؛ تهیه کننده مرکز پژوهشهای اسلامی صدا و سیما، دفتر مطالعات و برنامه ریزی رسانه ها.- قم: دفتر عقل، ‎۱۳۸۸.

33      

دین در قاب تلویزیون/ سخنرانان اسماعیل بنی اردلان ... [و دیگران]؛ [برای] پژوهشکده هنر و رسانه.- تهران: پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات، ‎۱۳۹۰.

34      

دین، رسانه، ارتباطات جمعی: پیش درآمدی بر نظریه ارتباطات اسلامی/ حسن خیری؛ تهیه گروه تبلیغ و رسانه.- قم: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، ‎۱۳۸۹.

35      

دین، رسانه و کودک/ مولف ناصر باهنر؛ [به سفارش اتحادیه رادیو و تلویزیونهای اسلامی].- تهران: نهج، ‎۱۳۹۰.

36      

دین، رسانه و کودک از دیدگاه امام (ره) و رهبری/ مولف ناصر باهنر.- تهران: اتحادیه رادیو و تلویزیونهای اسلامی، ‎۱۳۸۹.

37      

دین و ارتباطات/ مجید محمدی.- تهران: کویر، ‎۱۳۸۲.

38      

دین و رسانه/ مهری بهار.- تهران: نشر علم، ‎۱۳۹۳.

39      

دین و رسانه/ به کوشش محمد رضا جوادی یگانه، حمید عبداللهیان؛ برای دفتر پژوهش های رادیو.- تهران: طرح آینده، ‎۱۳۸۶.

40      

دین و رسانه: مفاهیم بنیادین یک رشته مطالعاتی نوظهور/ نویسنده دنیل ای. استوت؛ مترجم امیر یزدیان.- قم: مرکز پژوهش های اسلامی صدا و سیما، ‎۱۳۹۳.

41      

دین و رسانه های نوین/ اتحادیه رادیو و تلویزیون های اسلامی.- تهران: اتحادیه رادیو و تلویزیون های اسلامی، ‎۱۳۸۹.

42      

دین و سینما/ محمد مددپور؛ [برای] پژوهشگاه فرهنگ و هنر اسلامی.- تهران: سازمان تبلیغات اسلامی، حوزه هنری ، انتشارات سوره مهر، ‎۱۳۸۷.

43      

دین و سینما، آموزه های اخلاقی و ارزشی: تحلیل و بررسی بیش از سیصد فیلم/ جواد امین خندقی.- قم: ولاء منتظر (عج)، ‎۱۳۹۱.

44      

دین و سینما، گزاره های اعتقادی: بررسی و تحلیل بیش از سیصد فیلم/ جواد امین خندقی.- قم: ولاء منتظر (عج)، ‎۱۳۹۱.

45      

رادیو، دین و زندگی روزمره/ مهری بهار؛ با همکاری علی حاجی محمدی، حسن بخشی؛ [به سفارش] دفتر پژوهش های رادیو.- تهران: طرح آینده، ‎۱۳۹۰.

46      

راهکارهای برگردان مفاهیم معنوی به فیلم نامه (مجموعه مقاله ها و گفت وگوها)/ ویراستاران محمدصادق دهقان، رقیه چاووشی.- قم: مرکز پژوهش های اسلامی صدا و سیما، ‎۱۳۹۰.

47      

رسانه، آینه اسوه ها/ اکبر ساجدی.- قم: مرکز پژوهش های اسلامی صدا و سیما، ‎۱۳۸۱.

48      

رسانه و دین (اسلام و تشیع)/ محمد منصورنژاد.- تهران: جوان پویا، ‎۱۳۹۳.

49      

رسانه و زمینه سازی ظهور حضرت حجت (عج)/ مولف حسین عصاریان نژاد، مهدی رضائیان؛ ویراستار علمی سعدی؛ [با گفتاری از سیدحسن فیروزآبادی].- تهران: دانشگاه عالی دفاع ملی، ‎۱۳۹۰ -.

50      

رسانه و نخبگان دولت زمینه ساز ظهور حضرت حجت (عج)/ مولف حسین عصاریان نژاد، عباسعلی حاجی پروانه.- تهران: دانشگاه عالی دفاع ملی، ‎۱۳۹۰.

51      

رسانه ها و باز تولید جامعه منتظر/ سید محمد میرتبار.- [تهران]: دفتر مطالعات و برنامه ریزی رسانه ها، ‎۱۳۹۰.

52      

رسانه ها و دین: از رسانه های سنتی اسلامی تا تلویزیون/ ناصر باهنر.- تهران: مرکز تحقیقات صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، ‎۱۳۸۷.

53      

سایه های متحرک: دین و فیلم به مثابه ی محصولات فرهنگی/ به اهتمام شاپور عظیمی ؛[برای] پژوهشگاه فرهنگ و هنر اسلامی.- تهران: سازمان تبلیغات اسلامی، حوزه هنری، سوره مهر، ‎۱۳۸۴.

54      

سبک استعلایی در سینما: ازو، برسون، درایر/ پل شرایدر ؛ترجمه محمد گذرآبادی.- تهران: نیاد سینمایی فارابی ، ‎۱۳۷۵.

55      

سیاست، دین و فرهنگ؛ مطالعه ای بین رشته ای/ تدوین اصغر افتخاری.- تهران: دانشگاه امام صادق (ع)؛ پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات، ‎۱۳۸۹.

56      

سینما از نگاه اندیشه (مقالات دومین هم اندیشی دین از چشم سینما).- تهران: سازمان تبلیغات اسلامی، حوزه هنری، پژوهشگاه فرهنگ و هنر اسلامی  ، ‎۱۳۷۷.

57      

سینما در آینه فقه: درس خارج فقه حضرت آیت الله مروجی/ نگارش محمدرضا جباران.- تهران: سازمان تبلیغات اسلامی، حوزه هنری، پژوهشگاه فرهنگ و هنر اسلامی ، ‎۱۳۷۸.

58      

سینما در حوزه معارف دینی/ عبدالله اسفندیاری ؛[برای] پژوهشگاه فرهنگ و هنر اسلامی.- تهران: سازمان تبلیغات اسلامی، حوزه هنری، سوره مهر، ‎۱۳۸۴.

59      

سینما دین ایران: سینمای دینی از نگاه سینماگران/ به کوشش پژوهشگاه فرهنگ و هنر اسلامی.- تهران: سازمان تبلیغات اسلامی، حوزه هنری، پژوهشگاه فرهنگ و هنر اسلامی، سوره مهر، ‎۱۳۸۰.

60      

سینمای اشراقی: سینمای دینی و هنر اشراقی شهید آوینی با نظری به عکاسی اشراقی/ نوشته محمد مددپور.- تهران: سازمان تبلیغات اسلامی، حوزه هنری، پژوهشگاه فرهنگ و هنر اسلامی، سوره مهر، ‎۱۳۸۴.

61      

سینمای دینی از تئوری تا عمل: مجموعه مقالات برگزیده و چکیده پژوهشهای جشنواره سراسری فیلم دینی رویش/ گردآوری علی صداقت کریمی.- مشهد: سازمان تبلیغات اسلامی،حوزه هنری (خراسان رضوی)؛ جشنواره سراسری فیلم رویش، کمیته علمی و پژوهشی، ‎۱۳۸۷.

62      

فرهنگ و رسانه های نوین/ محمد حسنی؛ تهیه کننده مرکز پژوهش های اسلامی صدا و سیما.- قم: دفتر عقل، ‎۱۳۸۵.

63      

فلسفات الاعلام المعاصره: قراءه فی ضوء المنظور الاسلامی/ محمود یوسف السماسیری.- ایالات متحده: المعهد العالمی للفکر الاسلامی، ‎۱۴۲۹ ق. = ‎۲۰۰۸ م. = ‎۱۳۸۷.

64      

کاوش در الهیات و سینما/  ؛ویراسته کلایو مارش وگی ارتیز ؛ترجمه امیراحمدی آریان... [و دیگران].- تهران: بنیاد سینمایی فارابی، ‎۱۳۸۴.

65      

کتاب شناسی توصیفی دین و رسانه (فارسی- انگلیسی)/ عیسی زارعی.- قم: مرکز پژوهشهای اسلامی صدا و سیما، ‎۱۳۹۰.

66      

کلید واژگانی در باب دین، رسانه و فرهنگ/ زیر نظر دیوید مورگان؛ به کوشش امیر یزدیان؛ ترجمه گروه مترجمان؛ [تهیه کننده مرکز پژوهش های اسلامی صدا و سیما، گروه هنر، ارتباطات و رسانه].- قم: مرکز پژوهش های اسلامی صدا و سیما، ‎۱۳۹۱.

67      

ماخذشناسی حوزه مطالعات دین، رسانه و کودک/ ناصر باهنر.- تهران: اتحادیه رادیو و تلویزیون های اسلامی، ‎۱۳۹۰.

68      

ماوراء الطبیعه در هنر و فیلم/ ابراهیم رحیمی بندرآبادی؛ [تهیه کننده] مرکز پژوهش های اسلامی صدا و سیما.- قم: دفتر عقل، ‎۱۳۸۷.

69      

مجموعه مطالعات رسانه/ سید حسن حسینی و همکاران؛ با آثاری از غلامرضا آذری ... [و دیگران] ؛ و ترجمه آثاری از ورنر رامرت، دنیس مک کوایل، براد ملو.- تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، ‎۱۳۹۱.

70      

مجموعه مقالات دومین هم اندیشی سراسری رسانه تلویزیون و سکولاریسم/ نویسندگان جمعی از پژوهشگران؛ [تهیه کننده] مرکز پژوهش های اسلامی صدا و سیما.- قم: دفتر عقل، ‎۱۳۸۸.

71      

مجموعه مقالات دومین همایش بین المللی دین و رسانه: رسانه دینی، دین رسانه ای/ [تدوین جمعی از نویسندگان]؛ تهیه کننده مرکز پژوهشهای اسلامی صدا و سیما.- قم: مرکز پژوهشهای اسلامی صدا و سیما، ‎۱۳۹۰.

72      

مجموعه مقالات همایش رسانه تلویزیون و سکولاریسم/ [تهیه کننده] مرکز پژوهش های اسلامی صدا و سیما.- قم: دفتر عقل، ‎۱۳۸۶.

73      

محدودیت های پیام رسانی در قوانین دینی و بشری/ احمدعلی قانع.- قم : موسسه بوستان کتاب (مرکز چاپ و نشر دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم)، ‎۱۳۸۵.

74      

مطالعات دینی فیلم/ حمید میرخندان (مشکوه) ؛ [با همکاری مریم رهبر].- تهران: بنیاد سینمایی فارابی، ‎۱۳۹۲.

75      

نامه های معنوی: مجموعه مقالات نویسندگان مختلف درباره سینمای معناگرا/ تالیف و گردآوری بنیاد سینمایی فارابی، حوزه سینمای معناگرا.- تهران: بنیاد سینمایی فارابی، ‎۱۳۸۴.

76      

نشانه های معنوی در سینما/ گروه مترجمان؛ به کوشش فرهاد ساسانی.- تهران: سازمان تبلیغات اسلامی، حوزه هنری، سوره مهر، پژوهشگاه فرهنگ و هنر اسلامی ، ‎۱۳۸۰ -.

77      

نکته های قرآنی درباره رسانه های جمعی/ عباسعلی کامرانیان.- قم: نشر نور قرآن و اهل بیت (ع)، ‎۱۳۹۳.

78      

هنر و زیبایی از منظر دین در محضر حضرت آیت الله جوادی آملی.- تهران: بنیاد سینمایی فارابی، ‎۱۳۷۵.

کلیه حقوق این سایت متعلق به دانشکده صدا و سیما قم می باشد .