تعداد بازدید : 263 - تاریخ خبر : دوشنبه 25 اسفند 1399 - 09:12  
برگزاری اولین جلسه اعضای شورای مرکزی انجمن علمی دانشجویی دانشکده دین و رسانه

تعیین دبیر، مسئولان کمیته ها

اولین جلسه شورای مرکزی ششمین دوره انجمن علمی دانشجویی دانشکده دین و رسانه با حضور مسئول فرهنگی و دانشجویی و کارشناس فرهنگی دانشکده برگزار شد. در این جلسه به اتفاق آرای اعضای شورای مرکزی، آقای رضا ایوبی به عنوان دبیر و خانم مرضیه بیگی به عنوان نائب دبیر انجمن علمی انتخاب شدند.
همچنین اعضای شورای مرکزی انجمن علمی مسئولیت های زیر را به عهده گرفتند:
- مسئول نشریه کافه رسانه دینی: آقای سعید ساجد و خانم محدثه حسن پور
- مسئول کارگاه ها، نشست ها و جلسات نقد و بررسی: خانم محدثه حسن پور و آقای جلیل فتح اللهی
- مسئول اردوها: خانم مرضیه بیگی و آقای سعید ساجد
- مسئول امور صنفی: آقای رضا ایوبی و خانم مرضیه بیگی
- مسئول هماهنگی و روابط عمومی: آقایان جلیل فتح اللهی و سعید ساجد
- مسئول امور مالی: آقای رضا ایوبی
در پایان مقرر شد اعضای شورای مرکزی انجمن علمی برنامه عملیاتی پیشنهادی خود را برای سال 1400 در اسرع وقت جهت بررسی و تصویب در شورای فرهنگی دانشکده ارائه نمایند.
(روابط عمومی دانشکده دین و رسانه)

امتیاز شما