تعداد بازدید : 210 - تاریخ خبر : سه شنبه 11 شهریور 1399 - 14:33  
راه اندازی صفحه اختصاصی دانشکده دین و رسانه در حسینیه مجازی دانشگاهیان

صفحه اختصاصی دانشکده دین و رسانه در حسینیه مجازی دانشگاهیان معاونت فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، .تحقیقات و فناوری راه اندازی شد.
در این صفحه تعدادی از آثار دانشجویان و دانش آموختگان دانشکده قابل دسترسی است
آدرس اینترنتی :


http://heyatuni.ir/?cat=45

 

واحد فرهنگی دانشکده دین و رسانه
 sapp.ir/qiribu

امتیاز شما