Delicious facebook RSS ارسال به دوستان ذخیره خروجی XML خروجی PDF
کد خبر : 196004
تاریخ انتشار : 1 آذر 1395 10:14
تعداد بازدید : 3619

راهنمای مطالعاتی دین و رسانه

دانشکده صدا و سیما قم با مجوز رسمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری از طریق آزمون اختصاصی در رشته های "تولید سیما"،"علوم ارتباطات اجتماعی"، "ادبیات نمایشی(فیلمنامه نویسی)" و "دین و رسانه" از بین برادران دانشجو می پذیرد.

فهرست منابع مطالعاتی مرتبط با حوزه دین و  رسانه در ادامه آمده است برای تهیه این کتابها می توانید به کتابخانه دانشکده مراجعه فرمایید.

ردیف

مشخصات کتابشناختی

1          

آفتاب و آيينه: بررسي نسبت دين و سينما/ محمدصادق کوشکي؛[براي] سازمان توسعه سينمايي سوره.- تهران: سوره مهر، ۱۳۹۴.

2          

ارتباط عفيفانه در تلويزيون و سينما/ تاليف سيدعبدالرسول علم الهدي.- تهران: دانشگاه امام صادق (ع)، ۱۳۹۱.

3          

اسلام و هنرهاي زيبا/ سيد ابوالحسن عمراني.- قم: بوستان کتاب قم (انتشارات دفتر تبليغات اسلامي حوزه علميه قم)، ۱۳۹۰.

4          

اصول اخلاقي حاکم بر رسانه از ديدگاه اسلام با تاکيد بر سيماي جمهوري اسلامي ايران/ محمد فولادي وندا.- قم: موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره)، ۱۳۹۳.

5          

اصول برنامه سازي ديني کودک (در گفتگو با کارشناسان حوزه دين، رسانه و کودک)/ به کوشش محمد صادق نصراللهي.- تهران: اتحاديه راديو و تلويزيونهاي اسلامي، ۱۳۸۹.

6          

الگوي مطبوعات و رسانه هاي اسلامي/ حميد مولانا.- تهران: پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي، ۱۳۸۲.

7          

امام خميني و رسانه هاي گروهي: مباني فقهي و حقوقي/ مولف جواد فخار طوسي.- [تهران]: موسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني (س)؛ ستاد بزرگداشت يکصدمين سال ميلاد امام خميني (س)، ۱۳۸۱.

8          

امانتداري و راهکارهاي ترويج آن در رسانه ملي/ مرتضي اسکندري؛ تهيه کننده مرکز پژوهش هاي اسلامي صدا و سيما.- قم: مرکز پژوهش هاي اسلامي صدا و سيما، ۱۳۹۲.

9          

بازانديشي درباره رسانه، دين و فرهنگ/ استوارت ام. هوور، نات لاندباي ؛ترجمه مسعود آريايي نيا ؛ويراستار محمد مظاهري.- تهران: سروش (انتشارات صدا و سيما)؛ صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران، مرکز تحقيقات، مطالعات سنجش برنامه اي، ۱۳۸۲.

10      

بررسي شبکه هاي ماهواره اي ديني (مطالعه موردي شبکه هاي تله اونجليسم)/ گردآوري احمد شاکرنژاد.- قم: مرکز پژوهش هاي اسلامي صدا و سيما، ۱۳۸۹.

11      

بررسي و تبيين معيارهاي سکولاريسم براي ارزيابي برنامه هاي سيما/ پژوهشگر سيد محمد مهدي موسوي مهر؛ [به سفارش] اداره کل مطالعات رسانه و ارتباطات، گروه فرهنگ و رسانه.- تهران: مرکز تحقيقات صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران، ۱۳۹۰.

12      

برگزيده دانش نامه دين، ارتباطات و رسانه/ ويراسته دانيل استوت؛ به کوشش سيدحميدرضا قادري؛ گروه مترجمين؛ تهيه شده در مرکز پژوهش هاي اسلامي صدا و سيما، خانه هنر و انديشه؛ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، مرکز مطالعات و برنامه ريزي رسانه ها.- قم: دفتر عقل، ۱۳۸۸.

13      

پديدار و معنا در سينماي ايران/ ميراحمد ميراحسان؛ ويراستار اکرم السادات ساکت.- تهران: بنياد سينمايي فارابي، ۱۳۸۳.

14      

تاملاتي در باب سينما و دين/ جان ر. مي، مايکل برد؛ ترجمه محمد شهبا.- تهران: بنياد سينمايي فارابي، ۱۳۷۵.

15      

تاملاتي در دين و رسانه/ کمال اکبري.- کرج: ارمغان حيات، ۱۳۹۳.

16      

تبليغات (هنر و رسانه ها) از ديدگاه امام خميني(س)/ تدوين علي اصغر دباغ ؛استخراج معاونت پژوهشي موسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني(س).- [تهران]: موسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني(س)، ۱۳۸۱.

17      

تبليغ اسلامي و دانش ارتباطات اجتماعي/ مولف محسن خندان.- [تهران]: سازمان تبليغات اسلامي، مرکز چاپ و نشر، ۱۳۷۴.

18      

تعامل دين، فرهنگ و ارتباطات: نگاهي مردم شناختي/ ابراهيم فياض.- تهران: سازمان تبليغات اسلامي، شرکت چاپ و نشر بين الملل، ۱۳۸۹.

19      

تعامل دين و ارتباطات/ به اهتمام حسن بشير.- تهران: پژوهشکده مطالعات فرهنگي و اجتماعي؛ دانشگاه امام صادق، مرکز تحقيقات، ۱۳۸۷.

20      

تعامل دين و رسانه در فضاي نوين رسانه اي/ عبدالله بيچرانلو، علي حاج محمدي.- قم: مرکز پژوهش و سنجش افکار صدا و سيما، اداره کل پژوهش هاي اسلامي، ۱۳۹۴.

21      

تلويزيون و دين: شبکه هاي ديني در يک نگاه/ مترجم ليلي کافي ؛ويراستار زکيه معين.- تهران: صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران، اداره کل پژوهش هاي سيما، ۱۳۸۲.

22      

جايگاه فقهي و حقوقي فيلترينگ (محدوديت) در رسانه هاي مجازي از ديدگاه مذاهب خمسه/ تاليف محمدرضا روزبهاني.- تهران: کتاب آوا، ۱۳۹۳.

23      

جستارهايي در رسانه/ مولفان جمعي از نويسندگان؛ مترجمان مراد فرهادپور ... [و ديگران]؛ گردآورنده سيد حميدرضا قادري، حسين عميد.- قم: دانشگاه اديان و مذاهب، ۱۳۸۸ -.

24      

جست و جوي نگره هاي ديني در سينما: ۳۳ فيلم از سينماي ديني/ نويسندگان کاترين ام. بارسوتي و رابرت کي. جانستن ؛برگردان مهناز باقري ؛[براي] حوزه سينماي معنا گرا.- تهران : بنياد سينمايي فارابي ، ۱۳۸۵.

25      

حکمت سينما/ سيد مرتضي آويني؛ ويرايش سيدمحمد آويني، مسعود ترقي جاه.- تهران: بنياد سينماي فارابي، ۱۳۷۵.

26      

خلاصه مقالات دومين هم انديشي رسانه تلويزيون و سکولاريسم: ارديبهشت ۱۳۸۷/ به کوشش سيد حميد رضا قادري، جواد قطميري، روح الله شمشيري.- قم: مرکز پژوهش هاي اسلامي صدا و سيما، ۱۳۸۷.

27      

خلاصه مقالات دومين همايش بين المللي دين و رسانه/ به کوشش مهدي احمدي ... [و ديگران]؛ تهيه کننده خانه هنر و انديشه مرکز پژوهشهاي اسلامي صدا و سيما.- قم: مرکز پژوهش هاي اسلامي صدا و سيما، ۱۳۸۸.

28      

درآمدي بر ارتباطات و اطلاعات در اسلام/ کمال اکبري؛ با همکاري عبدالله جلالي ... [و ديگران]؛ تهيه کننده دانشکده صدا و سيما جمهوري اسلامي ايران - قم.- قم: مرکز پژوهش هاي اسلامي صدا و سيما، ۱۳۹۲.

29      

درآمدي بر تبليغ دين در رسانه ملي (گونه شناسي و بررسي مجموعه هاي تلويزيوني در تبليغ آموزه هاي ديني)/ مريم بصيري.- قم: مرکز پژوهش هاي اسلامي صدا و سيما، ۱۳۹۲.

30      

درس گفتارهاي رسانه و نهج البلاغه/ محمد منصورنژاد.- تهران: جوان پويا، ۱۳۹۱.

31      

ديده و ايده: جايگاه مذهب و ارزش ها در فيلم هاي سينمايي/ نويسنده مارگاريت آر. ميلس ؛برگردان حسن بلخاري ؛[تدوين] بنياد سينمايي فارابي، حوزه سينماي معناگرا.- تهران: بنياد سينمايي فارابي، ۱۳۸۵.

32      

دين در عصر رسانه/ نوشته استوارت هوور؛ ترجمه علي عامري مهابادي، فتاح محمدي، اسماعيل اسفندياري؛ به کوشش سيد حميد رضا قادري؛ تهيه کننده مرکز پژوهشهاي اسلامي صدا و سيما، دفتر مطالعات و برنامه ريزي رسانه ها.- قم: دفتر عقل، ۱۳۸۸.

33      

دين در قاب تلويزيون/ سخنرانان اسماعيل بني اردلان ... [و ديگران]؛ [براي] پژوهشکده هنر و رسانه.- تهران: پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات، ۱۳۹۰.

34      

دين، رسانه، ارتباطات جمعي: پيش درآمدي بر نظريه ارتباطات اسلامي/ حسن خيري؛ تهيه گروه تبليغ و رسانه.- قم: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامي، ۱۳۸۹.

35      

دين، رسانه و کودک/ مولف ناصر باهنر؛ [به سفارش اتحاديه راديو و تلويزيونهاي اسلامي].- تهران: نهج، ۱۳۹۰.

36      

دين، رسانه و کودک از ديدگاه امام (ره) و رهبري/ مولف ناصر باهنر.- تهران: اتحاديه راديو و تلويزيونهاي اسلامي، ۱۳۸۹.

37      

دين و ارتباطات/ مجيد محمدي.- تهران: کوير، ۱۳۸۲.

38      

دين و رسانه/ مهري بهار.- تهران: نشر علم، ۱۳۹۳.

39      

دين و رسانه/ به کوشش محمد رضا جوادي يگانه، حميد عبداللهيان؛ براي دفتر پژوهش هاي راديو.- تهران: طرح آينده، ۱۳۸۶.

40      

دين و رسانه: مفاهيم بنيادين يک رشته مطالعاتي نوظهور/ نويسنده دنيل اي. استوت؛ مترجم امير يزديان.- قم: مرکز پژوهش هاي اسلامي صدا و سيما، ۱۳۹۳.

41      

دين و رسانه هاي نوين/ اتحاديه راديو و تلويزيون هاي اسلامي.- تهران: اتحاديه راديو و تلويزيون هاي اسلامي، ۱۳۸۹.

42      

دين و سينما/ محمد مددپور؛ [براي] پژوهشگاه فرهنگ و هنر اسلامي.- تهران: سازمان تبليغات اسلامي، حوزه هنري ، انتشارات سوره مهر، ۱۳۸۷.

43      

دين و سينما، آموزه هاي اخلاقي و ارزشي: تحليل و بررسي بيش از سيصد فيلم/ جواد امين خندقي.- قم: ولاء منتظر (عج)، ۱۳۹۱.

44      

دين و سينما، گزاره هاي اعتقادي: بررسي و تحليل بيش از سيصد فيلم/ جواد امين خندقي.- قم: ولاء منتظر (عج)، ۱۳۹۱.

45      

راديو، دين و زندگي روزمره/ مهري بهار؛ با همکاري علي حاجي محمدي، حسن بخشي؛ [به سفارش] دفتر پژوهش هاي راديو.- تهران: طرح آينده، ۱۳۹۰.

46      

راهکارهاي برگردان مفاهيم معنوي به فيلم نامه (مجموعه مقاله ها و گفت وگوها)/ ويراستاران محمدصادق دهقان، رقيه چاووشي.- قم: مرکز پژوهش هاي اسلامي صدا و سيما، ۱۳۹۰.

47      

رسانه، آينه اسوه ها/ اکبر ساجدي.- قم: مرکز پژوهش هاي اسلامي صدا و سيما، ۱۳۸۱.

48      

رسانه و دين (اسلام و تشيع)/ محمد منصورنژاد.- تهران: جوان پويا، ۱۳۹۳.

49      

رسانه و زمينه سازي ظهور حضرت حجت (عج)/ مولف حسين عصاريان نژاد، مهدي رضائيان؛ ويراستار علمي سعدي؛ [با گفتاري از سيدحسن فيروزآبادي].- تهران: دانشگاه عالي دفاع ملي، ۱۳۹۰ -.

50      

رسانه و نخبگان دولت زمينه ساز ظهور حضرت حجت (عج)/ مولف حسين عصاريان نژاد، عباسعلي حاجي پروانه.- تهران: دانشگاه عالي دفاع ملي، ۱۳۹۰.

51      

رسانه ها و باز توليد جامعه منتظر/ سيد محمد ميرتبار.- [تهران]: دفتر مطالعات و برنامه ريزي رسانه ها، ۱۳۹۰.

52      

رسانه ها و دين: از رسانه هاي سنتي اسلامي تا تلويزيون/ ناصر باهنر.- تهران: مرکز تحقيقات صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران، ۱۳۸۷.

53      

سايه هاي متحرک: دين و فيلم به مثابه ي محصولات فرهنگي/ به اهتمام شاپور عظيمي ؛[براي] پژوهشگاه فرهنگ و هنر اسلامي.- تهران: سازمان تبليغات اسلامي، حوزه هنري، سوره مهر، ۱۳۸۴.

54      

سبک استعلايي در سينما: ازو، برسون، دراير/ پل شرايدر ؛ترجمه محمد گذرآبادي.- تهران: نياد سينمايي فارابي ، ۱۳۷۵.

55      

سياست، دين و فرهنگ؛ مطالعه اي بين رشته اي/ تدوين اصغر افتخاري.- تهران: دانشگاه امام صادق (ع)؛ پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات، ۱۳۸۹.

56      

سينما از نگاه انديشه (مقالات دومين هم انديشي دين از چشم سينما).- تهران: سازمان تبليغات اسلامي، حوزه هنري، پژوهشگاه فرهنگ و هنر اسلامي  ، ۱۳۷۷.

57      

سينما در آينه فقه: درس خارج فقه حضرت آيت الله مروجي/ نگارش محمدرضا جباران.- تهران: سازمان تبليغات اسلامي، حوزه هنري، پژوهشگاه فرهنگ و هنر اسلامي ، ۱۳۷۸.

58      

سينما در حوزه معارف ديني/ عبدالله اسفندياري ؛[براي] پژوهشگاه فرهنگ و هنر اسلامي.- تهران: سازمان تبليغات اسلامي، حوزه هنري، سوره مهر، ۱۳۸۴.

59      

سينما دين ايران: سينماي ديني از نگاه سينماگران/ به کوشش پژوهشگاه فرهنگ و هنر اسلامي.- تهران: سازمان تبليغات اسلامي، حوزه هنري، پژوهشگاه فرهنگ و هنر اسلامي، سوره مهر، ۱۳۸۰.

60      

سينماي اشراقي: سينماي ديني و هنر اشراقي شهيد آويني با نظري به عکاسي اشراقي/ نوشته محمد مددپور.- تهران: سازمان تبليغات اسلامي، حوزه هنري، پژوهشگاه فرهنگ و هنر اسلامي، سوره مهر، ۱۳۸۴.

61      

سينماي ديني از تئوري تا عمل: مجموعه مقالات برگزيده و چکيده پژوهشهاي جشنواره سراسري فيلم ديني رويش/ گردآوري علي صداقت کريمي.- مشهد: سازمان تبليغات اسلامي،حوزه هنري (خراسان رضوي)؛ جشنواره سراسري فيلم رويش، کميته علمي و پژوهشي، ۱۳۸۷.

62      

فرهنگ و رسانه هاي نوين/ محمد حسني؛ تهيه کننده مرکز پژوهش هاي اسلامي صدا و سيما.- قم: دفتر عقل، ۱۳۸۵.

63      

فلسفات الاعلام المعاصره: قراءه في ضوء المنظور الاسلامي/ محمود يوسف السماسيري.- ايالات متحده: المعهد العالمي للفکر الاسلامي، ۱۴۲۹ ق. = ۲۰۰۸ م. = ۱۳۸۷.

64      

کاوش در الهيات و سينما/  ؛ويراسته کلايو مارش وگي ارتيز ؛ترجمه اميراحمدي آريان... [و ديگران].- تهران: بنياد سينمايي فارابي، ۱۳۸۴.

65      

کتاب شناسي توصيفي دين و رسانه (فارسي- انگليسي)/ عيسي زارعي.- قم: مرکز پژوهشهاي اسلامي صدا و سيما، ۱۳۹۰.

66      

کليد واژگاني در باب دين، رسانه و فرهنگ/ زير نظر ديويد مورگان؛ به کوشش امير يزديان؛ ترجمه گروه مترجمان؛ [تهيه کننده مرکز پژوهش هاي اسلامي صدا و سيما، گروه هنر، ارتباطات و رسانه].- قم: مرکز پژوهش هاي اسلامي صدا و سيما، ۱۳۹۱.

67      

ماخذشناسي حوزه مطالعات دين، رسانه و کودک/ ناصر باهنر.- تهران: اتحاديه راديو و تلويزيون هاي اسلامي، ۱۳۹۰.

68      

ماوراء الطبيعه در هنر و فيلم/ ابراهيم رحيمي بندرآبادي؛ [تهيه کننده] مرکز پژوهش هاي اسلامي صدا و سيما.- قم: دفتر عقل، ۱۳۸۷.

69      

مجموعه مطالعات رسانه/ سيد حسن حسيني و همکاران؛ با آثاري از غلامرضا آذري ... [و ديگران] ؛ و ترجمه آثاري از ورنر رامرت، دنيس مک کوايل، براد ملو.- تهران: پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي، ۱۳۹۱.

70      

مجموعه مقالات دومين هم انديشي سراسري رسانه تلويزيون و سکولاريسم/ نويسندگان جمعي از پژوهشگران؛ [تهيه کننده] مرکز پژوهش هاي اسلامي صدا و سيما.- قم: دفتر عقل، ۱۳۸۸.

71      

مجموعه مقالات دومين همايش بين المللي دين و رسانه: رسانه ديني، دين رسانه اي/ [تدوين جمعي از نويسندگان]؛ تهيه کننده مرکز پژوهشهاي اسلامي صدا و سيما.- قم: مرکز پژوهشهاي اسلامي صدا و سيما، ۱۳۹۰.

72      

مجموعه مقالات همايش رسانه تلويزيون و سکولاريسم/ [تهيه کننده] مرکز پژوهش هاي اسلامي صدا و سيما.- قم: دفتر عقل، ۱۳۸۶.

73      

محدوديت هاي پيام رساني در قوانين ديني و بشري/ احمدعلي قانع.- قم : موسسه بوستان کتاب (مرکز چاپ و نشر دفتر تبليغات اسلامي حوزه علميه قم)، ۱۳۸۵.

74      

مطالعات ديني فيلم/ حميد ميرخندان (مشکوه) ؛ [با همکاري مريم رهبر].- تهران: بنياد سينمايي فارابي، ۱۳۹۲.

75      

نامه هاي معنوي: مجموعه مقالات نويسندگان مختلف درباره سينماي معناگرا/ تاليف و گردآوري بنياد سينمايي فارابي، حوزه سينماي معناگرا.- تهران: بنياد سينمايي فارابي، ۱۳۸۴.

76      

نشانه هاي معنوي در سينما/ گروه مترجمان؛ به کوشش فرهاد ساساني.- تهران: سازمان تبليغات اسلامي، حوزه هنري، سوره مهر، پژوهشگاه فرهنگ و هنر اسلامي ، ۱۳۸۰ -.

77      

نکته هاي قرآني درباره رسانه هاي جمعي/ عباسعلي کامرانيان.- قم: نشر نور قرآن و اهل بيت (ع)، ۱۳۹۳.

78      

هنر و زيبايي از منظر دين در محضر حضرت آيت الله جوادي آملي.- تهران: بنياد سينمايي فارابي، ۱۳۷۵.


ثبت شده توسط : مدیر سایت

نظر شمانمایش غیر عمومی
تصویر امنیتی :

تمامي حقوق اين سايت متعلق به دانشکده صدا و سيما قم است.