به سرپرستی سیدحسین امیرجهانی دانش آموخته دانشکده دین و رسانه

دانشکده دین و رسانه کارگاه آموزشی مجازی برگزار میکند

دکتر موسوی مهر: دانشکده دین و رسانه دانشگاه صدا و سیما، آماده برگزاری دوره های آموزشی در موضوع سواد رسانه، با استفاده از ظرفیت ها و زیر ساخت های فضای مجازی، برا...

در نشستی با حضور مسئول مرکز ارتباطات و بین الملل حوزه های علمیه و رئیس دانشکده دین و رسانه ، توافقنامه همکاری بین این دو مجموعه امضا شد.