5رکورد در مدت زمان 0.296ثانیه
جستجو برای :
انفورماتیک و همکاری بنیاد دانش و هنر واقع در انگلستان و با نظارت و مدیریت فنّی دانشگاه صنعتی شریف
یک جهان، چندین صدا 31 مرداد 1391 14:41
بین المللی بررسی مسائل ارتباط در دسامبر 1979 به پایان رسید و شن مک براید رئیس کمیسیون در فوریه سال1980
1372 واحدی با نام انفورماتیک . . . .در سال 1379 فعالیت های انفورماتیکی با عنوان اداره کل انفورماتیک به معاونت فنی در امور بهره برداری انتقال
دکتر سعید امیرکاوه 15 اسفند 1390 16:33
;      مدیر اطلاع رسانی(انفورماتیک]بخش فنی و محتوا[، کتابخانه، آرشیو) به مدت 8
مدیریت برنامه ریزی و انفورماتیک دانشکده صدا و سیما قم، حوزه های " اطلاعات و برنامه ریزی" و "فنی مدیریت برنامه ریزی و انفورماتیک و اصلاح سیستم ها و روش ها ب: فنی و انفورماتیک فنی و اففورماتیک دانشکده شامل 2 بخش:" وب سایت دانشکده
  • تعداد رکوردها : 5

تمامي حقوق اين سايت متعلق به دانشکده صدا و سيما قم است.