15رکورد در مدت زمان 0.452ثانیه
جستجو برای :
، اردیبهشت 1388. میرخندان (مشکات)، حمید ، «فقه موسیقی در رسانه»، فصلنامه دین و رسانه، شماره 2، سال 1390
آقای عادل صادقی دهلان دانشجو دکترای حکمت هنر دینی دانشگاه ادیان در مقاله ای به" اصل وحدت و معماری در معماری ایرانی"مجلهآبادی،ش.19،71:1374وزارت مسکن و شهرسازی[xix] . بورکهارت،تیتوس"م.نصری،امیر150:1386حقیقت
جامعه شناسی هنر بوردیو 6 اردیبهشت 1393 0:0
آقای عادل صادقی دهلان دانشجو دکترای حکمت هنر دینی دانشگاه ادیان در مقاله" جامعه شناسی هنر( بوردیو در بیرون از حوزه جامعه شناسی بوده است (نیک گهر، 1384: 23)پیر بوردیو (1930-2002)پیر بوردیو از مهم ترین جامعه شناسان
عادل صادقی دهلان دانشجو دکتری فلسفه هنر دانشگاه ادیان در مقاله"زیبایی شناسی کانت در 4 دقیقه" نگاهی آن است و بس (اشتری،74:1386) پس زیبا به چیزی گفته می شود که او( شخص) را صرفا خوش آید. (کانت،188:1388) دقیقه
کتاب"فلسفه رسانه"مبانی عملی نظم جدید در عصر اینترنت ترجمه ای از مایک سنبوث به همت آقای عادل صادقی عادل صادقی دهلان و سید علی محمد آذربخش مدیران پژوهش و آموزش دانشکده صدا و سیما قم است. که در شهریور ماه
کتاب "سازمان‌های متناسب با عصر اطلاعات" به قلم " آقای عادل صادقی دهلان" توسط انتشارات تپش قلم کتاب "سازمان‌های متناسب با عصر اطلاعات" به قلم " آقای عادل صادقی دهلان" توسط انتشارات تپش قلم
در جلسه شورای دانشکده صدا و سیما قم، احکام مربوط به انتصاب آقایان مجید محلوجی، عادل صادقی و سید علی در جلسه شورای دانشکده صدا و سیما قم، احکام مربوط به انتصاب آقایان؛ سید علی محمد آذربخش، عادل صادقی
; نصرالله پورجوادی،سروش،س 14،ش 640(15 اسفند 1371)، صص 20-16؛ش 641(25 اسفند 1371)،صص 11-10. «ارزش&zwnj
عادل صادقی کارشناس ارشد مدیریت سیستم: در مقاله "جنبش نرم افزاری در عصر مدیریت بردانایی" به چالش ،20 ، 1381 ، 32. 13- عظیمی، حسین ، راهبرد، 166، 1382، 30. 14- بوچارد، دیوید ، همشهری ، 1381، 2862. 15
کتاب رهیافت به قلم "مجید خبازی" و "عادل صادقی" در دو فصل اصول و سیاست های کلی و ایده های پیشنهادی کتاب رهیافت به قلم "مجید خبازی" و "عادل صادقی" در دو فصل اصول و سیاست های کلی و ایده های پیشنهادی
  • تعداد رکوردها : 15

تمامي حقوق اين سايت متعلق به دانشکده صدا و سيما قم است.