366رکورد در مدت زمان 0.265ثانیه
جستجو برای :
از چکیده، سؤالات و روش انجام تحقیق است. بخش دوم خلاصه یافته های تحقیق و جمع بندی نتایج و پیشنهادهای خلاصه یافته های پایان نامه های کارشناسی ارشد سال 1394 دانشکده دین و رسانه (دانشگاه صدا و سیما)
جایگاه روش هرمنوتیک در شناخت هنر اسلامی دکتر سید رضی موسوی چهارشنبه 30/1/1396 برگزار گردید. نشست تخصصی جایگاه روش هرمنوتیک در شناخت هنر اسلامی
نشست تخصصی 23 فروردین 1396 14:18
جایگاه روش هرمنوتیک در شناخت هنر اسلامی دکتر سید رضی موسوی چهارشنبه 30/1/1396 ساعت 10 الی 12
ساعت روز کلاس تاریخ امتحان ساعت: 11 1 زبان تخصصی(1) 2 جبرانی امینی گلستانه 307 18- 16 چهار شنبه 20/03
دفاع: شهریور 1395 های فرهنگی که برای زبان آموزان ایرانی به همراه دارند مشخص شود. به همین منظور از روش تحلیل مضمون، به بررسی
1395 نیز به او منتقل می شود.روش تحقیق این پژوهش اسنادی و کتابخانه ای است که با روش تحلیلی و توصیفی انجام
: شهریور 1395، شده است. این پژوهش با دو روش کتابخانه ای و مصاحبه عمیق انجام گرفته است و از افرادی  که گفتگو شده است، در رشته
: تیر 1395، رسانه دینی است. یافته‏های این پژوهش که به روش اسنادی با رویکرد توصیفی–تحلیلی صورت گرفته، حاکی
: مهر 1395، شود: 1- روش تمثیل 2- آموزش به شیوه عکس العمل مناسب 3- آموزش به شیوه پرسش و پاسخ 4- آموزش به شیوه رفتاری
1395، ایرانی و انیمیشن های تلویزیونی روش نشانه_ معنا شناسی مورد استفاده قرار گرفته، زیرا در فرآیند بینامتنیت
  • تعداد رکوردها : 366

تمامي حقوق اين سايت متعلق به دانشکده صدا و سيما قم است.