26رکورد در مدت زمان 0.249ثانیه
جستجو برای :
تمدید شد 23 بهمن 1396 10:49
مهلت ثبت نام در آزمون اختصاصی دانشکده صدا وسیما – قم تا پایان بهمن ماه جاری تمدید شد. تمدید شد این دانشکده تا پایان بهمن ماه جاری تمدید شده است. دکتر سید علی محمد رضوی معاون آموزش و پژوهش دانشکده صدا وسیما
تمدید مهلت ارسال آثاراولین جشنواره فیلم دانشجویی ترمه نگار 13942-مهلت ارسال آثار 20 اردیبهشت 1395(تا31شهریور95تمدید شد)3-انتخاب و داوری متعاقبا اعلام می شودچند
تمدید مهلت ارسال آثاراولین جشنواره فیلم دانشجویی ترمه نگار 13942-مهلت ارسال آثار 20 اردیبهشت 1395(تا31شهریور95تمدید شد)3-انتخاب و داوری متعاقبا اعلام می شودچند
تمدید ثبت نام آزمون اختصاصی در مقطع کارشناسی ارشد در سه رشته تولید سیما، علوم ارتباطات اجتماعی   پایان وقت اداری تاریخ1394/09/30 زمان دریافت کارت ورود به جلسه: 1394/10/01 لغایت 1394/10/02
تمدید ثبت نام آزمون اختصاصی در مقطع کارشناسی ارشد در سه رشته تولید سیما، علوم ارتباطات اجتماعی   پایان وقت اداری تاریخ1394/09/30 زمان دریافت کارت ورود به جلسه: 1394/10/01 لغایت 1394/10/02
تمدید ثبت نام آزمون اختصاصی در مقطع کارشناسی ارشد در سه رشته تولید سیما، علوم ارتباطات اجتماعی   پایان وقت اداری تاریخ1394/09/30 زمان دریافت کارت ورود به جلسه: 1394/10/01 لغایت 1394/10/02
تمدید ثبت نام آزمون اختصاصی در مقطع کارشناسی ارشد در سه رشته تولید سیما، علوم ارتباطات اجتماعی ;زمان دریافت کارت ورود به جلسه: 1394/10/01 لغایت 1394/10/02تاریخ آزمون: پنج شنبه 1394/10/03  ساعت 9
- ارزشیابی پایان نامه الف- نمره از 19 تا 20 : عالی       نمره از 18 تا 99/18
مهلت ثبت نام آزمون اختصاصی دانشکده صدا و سیما- قم تا تاریخ 25/ 9/ 1393 تمدید شد. تمدید مهلت ثبت نام آزمون اختصاصی دانشکده صدا و سیما /9/1لغایت پایان وقت اداری تاریخ93/9/15زمان دریافت کارت ورود به جلسه: 8/10/1393 لغایت 93/10/11تاریخ
تمدید مهلت ثبت‌نام اینترنتی بیمه تکمیلی اهالی قلم تمدید مهلت ثبت‌نام اینترنتی بیمه تکمیلی اهالی قلم معرفی خواهند شد. همچنین ثبت‌نام بیمه تکمیلی درمان تا پایان شهریورماه 1393 تمدید شد. 
  • تعداد رکوردها : 26

تمامي حقوق اين سايت متعلق به دانشکده صدا و سيما قم است.