288رکورد در مدت زمان 0.280ثانیه
جستجو برای :
صدا و سیما دفاع می گردد، انتظار می رود با تلفیق اصول علمی تحقیق و بهره مندی از هدایت اساتید مجرب خلاصه یافته های پایان نامه های کارشناسی ارشد سال 1394 دانشکده دین و رسانه (دانشگاه صدا و سیما)
پذیرش دانشجو 29 اردیبهشت 1396 9:37
دانشگاه صدا و سیما از بین داوطلبان مجاز به انتخاب رشته در آزمون تحصیلات تکلمیلی سال 1396 دانشجو شرایط عمومی (دوره های روزانه و نوبت دوم)1- اعتقاد به دین مبین اسلام و التزام به احکام 2-اعتقاد
ساعت روز کلاس تاریخ امتحان ساعت: 11 1 زبان تخصصی(1) 2 جبرانی امینی گلستانه 307 18- 16 چهار شنبه 20/03
1395. تاریخ دفاع: خرداد 1395چکیده علم ارتباطات به دلیل خاستگاه غربی آن با ورود به کشورهای جهان
1395 نیز به او منتقل می شود.روش تحقیق این پژوهش اسنادی و کتابخانه ای است که با روش تحلیلی و توصیفی انجام
دفاع: شهریور 1395، اجزاء دراماتیک و ارائه شیوه به کارگیری آن ها در دنیای درام تحقق یافته است. یافته های تحقیق
1395، ،مرجع یا منبع اقتباس واقع شده اند. این تحقیق به تحلیل نشانه های بینامتنی در قصه های کهن ایرانی و انیمیشن
آذربخش، تاریخ دفاع: آذر 1395، ها و جامعه را متأثر ساخته است . موضوع این تحقیق ، نقش شبکه های اجتماعی موبایلی بر تغییر مناسبات اجتماعی
، تاریخ دفاع: شهریور 1395، ای و روش تجزیه و تحلیل، توصیفی تحلیلی می باشد. در فرآیند تحقیق، ابتدا قصّه های بلند مثنوی مشخص
دانشجو: آبتین جهانی، استاد راهنما: استاد عیسی بلوکات، تاریخ دفاع: 1305/05/13، ، داده ها تحلیل و تبیین شده و تحقیق به این نتیجه رسیده است که تاثیر عامل تدوین غیر تداومی در فیلم بیشتر از تاثیر
  • تعداد رکوردها : 288

تمامي حقوق اين سايت متعلق به دانشکده صدا و سيما قم است.