295رکورد در مدت زمان 0.249ثانیه
جستجو برای :
شمرد و دانشجویان را به مطالعه همه جانبه و تحقیق در مباحث مورد نیاز فرا خواند. @Qiribu
آزمون اختصاصی 1397 دریافت کارت ورود به جلسه: 10/02/1397 لغایت 12/02/1397 تاریخ آزمون: پنج شنبه 13/02/1397  ساعت 9 صبح
صدا و سیما دفاع می گردد، انتظار می رود با تلفیق اصول علمی تحقیق و بهره مندی از هدایت اساتید مجرب خلاصه یافته های پایان نامه های کارشناسی ارشد سال 1394 دانشکده دین و رسانه (دانشگاه صدا و سیما)
ساعت روز کلاس تاریخ امتحان ساعت: 11 1 زبان تخصصی(1) 2 جبرانی امینی گلستانه 307 18- 16 چهار شنبه 20/03
1395. تاریخ دفاع: خرداد 1395چکیده علم ارتباطات به دلیل خاستگاه غربی آن با ورود به کشورهای جهان
1395 نیز به او منتقل می شود.روش تحقیق این پژوهش اسنادی و کتابخانه ای است که با روش تحلیلی و توصیفی انجام
دفاع: شهریور 1395، اجزاء دراماتیک و ارائه شیوه به کارگیری آن ها در دنیای درام تحقق یافته است. یافته های تحقیق
1395، ،مرجع یا منبع اقتباس واقع شده اند. این تحقیق به تحلیل نشانه های بینامتنی در قصه های کهن ایرانی و انیمیشن
آذربخش، تاریخ دفاع: آذر 1395، ها و جامعه را متأثر ساخته است . موضوع این تحقیق ، نقش شبکه های اجتماعی موبایلی بر تغییر مناسبات اجتماعی
، تاریخ دفاع: شهریور 1395، ای و روش تجزیه و تحلیل، توصیفی تحلیلی می باشد. در فرآیند تحقیق، ابتدا قصّه های بلند مثنوی مشخص
  • تعداد رکوردها : 295

تمامي حقوق اين سايت متعلق به دانشکده صدا و سيما قم است.