ارزشهای خبری از دیدگاه قرآن

نام دانشجو: محمد مطلبی، رشته: دین و رسانه، استاد راهنما: دکتر علیرضا پویا، تاریخ دفاع: خرداد 1395.

13 دی 1395

آسیب شناسی محتوای فرهنگی متون آموزشی زبان انگلیسی و راهکارهای رسانه ای مواجهه با آن (مطالعه موردی: (interchange, headway

نام دانشجو: ناصر قربانی اقدم، رشته: علوم ارتباطات اجتماعی، ستاد راهنما: دکتر محمدجواد معافی، تاریخ دفاع: شهریور 1395

13 دی 1395

ررسی تطبیقی عنصر گره گشایی در ساختارهای کلاسیک و مدرن با داستانهای قرآن با مطالعه موردی داستان حضرت موسی (ع)

نام دانشجو: لیلا وفایی، رشته: ادبیات نمایشی، استاد راهنما: دکترمحمدعلی خبری، تاریخ دفاع: شهریور 1395

13 دی 1395

چگونگی ارائه نقش پدری مطلوب اسلامی در سریالهای تلویزیون

نام دانشجو: علیرضا اسمعیلی مقدم، رشته: ارتباطات، استاد راهنما: دکتر علیرضا پویا، تاریخ دفاع: شهریور 1395،

13 دی 1395

ظرفیت های دراماتیک داستانهای تذکره الولیاء

نام دانشجو: عالیه رنجبر تیلکی، رشته: ادبیات نمایشی، استاد راهنما: استاد محمدرضا آزاد، تاریخ دفاع: شهریور 1395،

13 دی 1395

گونه شناسی برخورد مخاطبان قرآن با تاکید بر تفاسیر المیزان و نمونه

نام دانشجو: محمد دادسرشت، رشته: دین و رسانه، استاد راهنما: دکتر سعید امیرکاوه، تاریخ دفاع: تیر 1395،

13 دی 1395

بایسته های مسابقات تلویزیونی در آموزش مفاهیم دینی به نوجوانان

نام دانشجو: علی نصرتی، رشته: دین و رسانه، استاد راهنما: دکتر عبدالله متقی زاده، تاریخ دفاع: مهر 1395،

13 دی 1395

تحلیل نشانه شناختی ارجاعات بینامتنی درقصه های کهن ایرانی و انیمیشن تلویزیونی

نام دانشجو: علی اکبر بخشی، رشته: تولید سیما، استاد راهنما: دکتر میثم حسنی سعدی، تاریخ دفاع: مهر 1395،

13 دی 1395

نقش شبکه های اجتماعی موبایلی در مناسبات خانوادگی و راهکارهای مواجهه با آن

نام دانشجو: مهدی سلمانی فیضی، رشته: علوم ارتباطات اجتماعی، استاد راهنما: دکتر سیدعلی محمد آذربخش، تاریخ دفاع: آذر 1395،

13 دی 1395

وضعیتهای نمایشی در قصه های بلند مثنوی معنوی

نام دانشجو: اکبرمیرزاخانی اندریان، رشته: ادبیات نمایشی، استاد راهنما: دکتر مهدی داودآبادی، تاریخ دفاع: شهریور 1395،

13 دی 1395

  • تعداد رکوردها : 142

تمامي حقوق اين سايت متعلق به دانشکده صدا و سيما قم است.