شيخ فضل الله و جريان التقاط و سکولار

چکیده پایان نامه آقای محمد تقی فراهانی نسب دانش آموخته دوره چهارم تهیه کنندگی سیما دانشکده صدا و سیما قم با عنوان" شيخ فضل الله و جريان التقاط و سکولار"

25 شهریور 1391

فرم در سينماي ديني با توجه به آثار کارل دراير

چکیده پایان نامه آقای هادی بدیع دانش آموخته دوره هفتم تهیه کنندگی سیما دانشکده صدا و سیما قم با عنوان" فرم در سينماي ديني با توجه به آثار کارل دراير"

25 شهریور 1391

نگاهي به تعزيه در ايران و آذربايجان

چکیده پایان نامه آقای پناه نجف زاده دانش آموخته دوره دوم تهیه کنندگی سیما دانشکده صدا و سیما قم با عنوان " نگاهي به تعزيه در ايران و آذربايجان"

25 شهریور 1391

مسجد کانون ارتباط توحيدي

چکیده پایان نامه آقای محمد صادق حاتمی دانش آموخته دوره پنجم تهیه کنندگی سیما دانشکده صدا و سیما قم با عنوان " مسجد کانون ارتباط توحيدي"

25 شهریور 1391

شيوه هاي بيان مفاهيم قرآني براي کودکان و نوجوانان

چکیده پایان نامه آقای محسن ربانی دانش آموخته دوره اول تهیه کنندگی سیما دانشکده صدا و سیما قم با عنوان" شيوه هاي بيان مفاهيم قرآني براي کودکان و نوجوانان"

25 شهریور 1391

سير تطور طنز فارسي و بررسي آن در قرآن

چکیده پایان نامه آقای محسن مافی دانش آموخته دوره چهارم تهیه کنندگی سیما دانشکده صدا و سیما قم با عنوان " سير تطور طنز فارسي و بررسي آن در قرآن"

25 شهریور 1391

زن و هنرهاي نمايشي

چکیده پایان نامه آقای محمد طوسی دانش آموخته دوره سوم تهیه کنندگی سیما دانشکده صدا و سیما قم با عنوان " زن و هنرهاي نمايشي"

25 شهریور 1391

رسانه و نهضت خدمت رساني

چکیده پایان نامه آقای سید محمد صادق مرکبی دانش آموخته دوره چهارم تهیه کنندگی سیما دانشکده صدا و سیما قم با عنوان "نهضت خدمت رساني"

25 شهریور 1391

شيوه هاي بهره گيري مطلوب از برنامه هاي مناسبتي ديني در کارکردهاي سيماي جمهوري اسلامي ايران

چکیده پایان نامه آقای مهدی استیری دانش آموخته دوره چهارم تهیه کنندگی سیما با عنوان " شيوه هاي بهره گيري مطلوب از برنامه هاي مناسبتي ديني در کارکردهاي سيماي جمهوري اسلامي ايران"

25 شهریور 1391

رسانه هاي جمعي در جامعه انبوه از اسطوره تا واقعيت

چکیده پایان نامه آقای علی مستاجران دانش آموخته دوره پنجم تهیه کنندگی سیما با عنوان "رسانه هاي جمعي در جامعه انبوه از اسطوره تا واقعيت"

25 شهریور 1391

  • تعداد رکوردها : 142

تمامي حقوق اين سايت متعلق به دانشکده صدا و سيما قم است.