ماوراءالطبيعه در هنر و فيلم

چکیده پایان نامه آقای ابراهیم رحیمی دانش آموخته دوره پنجم تولید سیما دانشکده صدا و سیما قم با عنوان" ماوراءالطبيعه در هنر و فيلم "

28 شهریور 1391

کوثر ولايت

چکیده پایان نامه آقای نعمت الله شمس دانش آموخته دوره سوم تولید سیما دانشکده صدا و سیما قم با عنوان"کوثر ولايت"

28 شهریور 1391

تصويرگري معصومين (ع) در رسانه

چکیده پایان نامه آقای محمد رسولی نمرور دانش آموخته دوره هفتم تولید سیما دانشکده صدا و سیما قم با عنوان"تصويرگري معصومين (ع) در رسانه"

27 شهریور 1391

دين و تکنولوژي رسانه اي مدرن؛ تعامل يا تعارض

چکیده پایان نامه آقای میثم امید علی دانش آموخته دوره سوم ارتباطات دانشکده صدا و سیما قم با عنوان" دين و تکنولوژي رسانه اي مدرن؛ تعامل يا تعارض"

27 شهریور 1391

بررسي الگوهاي شخصيت پردازي معصومين در فيلم نامه

چکیده پایان نامه آقای علی رضایی آدریانی دانش آموخته دوره هشتم تهیه کنندگی سیما دانشکده صدا و سیما قم با عنوان" بررسي الگوهاي شخصيت پردازي معصومين در فيلم نامه"

27 شهریور 1391

بايدها و نبايدهاي اطلاع رساني در قرآن

چکیده پایان نامه آقای عبدالرضا شیخ شعاعی دانش آموخته دوره پنجم تهیه کنندگی سیما دانشکده صدا و سیما قم با عنوان" بايدها و نبايدهاي اطلاع رساني در قرآن"

27 شهریور 1391

آسيب شناسي توليد فيلمهاي مستند آييني در ايران

چکیده پایان نامه آقای محمد جواد فر دانش آموخته دوره چهارم تهیه کنندگی سیما دانشکده صدا و سیما قم با عنوان" آسيب شناسي توليد فيلمهاي مستند آييني در ايران"

26 شهریور 1391

بررسي وضعيت صله رحم در سريال هاي پخش شده از شبکه سوم سيما در سال ‎۱۳۸۹

چکیده پایان نامه آقای محمد جواد حسین خانی دانش آموخته دوره دوازده تهیه کنندگی سیما دانشکده صدا و سیما قم با عنوان" بررسي وضعيت صله رحم در سريال هاي پخش شده از شبکه سوم سيما در سال ‎۱۳۸۹"

26 شهریور 1391

ضرورت و حد مجاز تغيير تاريخ و شخصيت هاي تاريخي در فيلمنامه سريالهاي تاريخي - مذهبي

چکیده پایان نامه آقای تقی ربانی دانش آموخته دوره هشتم تهیه کنندگی سیما دانشکده صدا و سیما قم با عنوان" ضرورت و حد مجاز تغيير تاريخ و شخصيت هاي تاريخي در فيلمنامه سريالهاي تاريخي - مذهبي"

26 شهریور 1391

درآمدي بر طرح موضوع معاد در رسانه

چکیده پایان نامه آقای محمد رضا پیوندی دانش آموخته دوره اول تهیه کنندگی سیما دانشکده صدا و سیما قم با عنوان" درآمدي بر طرح موضوع معاد در رسانه"

25 شهریور 1391

  • تعداد رکوردها : 142

تمامي حقوق اين سايت متعلق به دانشکده صدا و سيما قم است.