بررسی نسبت تبلیغ اخلاق اجتماعی دینی و تلویزیون

چکیده پایان نامه کارشناسی ارشد حسین غلامی بدربانی دانشجوی علوم ارتباطات اجتماعی دانشکده صدا و سیما قم، به استاد راهنمایی: دکتر احمد پهلوانیان، تاریخ دفاع 93/1/21

8 تیر 1393

نظام هنجاری ارتباطات ماهواره ای در حقوق بین الملل

چکیده پایان نامه کارشناسی ارشد آقای مرتضی عالی پور دانشجوی علوم ارتباطات اجتماعی دانشکده صدا و سیما قم با عنوان"نظام هنجاری ارتباطات ماهواره ای در حقوق بین الملل" به استاد راهنمایی دکتر ابراهیم شفیعی سروستانی، تاریخ دفاع 93/1/20

13 خرداد 1393

بررسی تصویر دنیای ماوراء (بهشت) در آیات کریمه

چکیده پایان نامه کارشناسی ارشد یعقوب بردبار دانشجوی تهیه کنندگی سیما دانشکده صدا و سیما قم، به استاد راهنمایی آیت الله سید احمد بهشتی، تاریخ دفاع 93/1/23

13 خرداد 1393

بازشناسی پژوهش (ماهیت، ویژگی ها و فرایند) برای تولید برنامه های نمایشی دینی–تاریخی تلویزیون

چکیده پایان نامه کارشناسی ارشد آقای حسین دهقان منشادی دانشجوی علوم ارتباطات اجتماعی دانشکده صدا و سیما قم با عنوان بازشناسی پژوهش (ماهیت،ویژگی ها و فرایند) برای تولید برنامه های نمایشی دینی–تاریخی تلویزیون" به استاد راهنما یی دکتر احمد پهلوانیان، تاریخ دفاع 92/12/14

13 خرداد 1393

جنبه های نمایشی واقعه غدیرخم

چکیده پایان نامه کارشناسی ارشد آقای حسین فلاح زاده ابرقویی دانشجو دوره چهارم ادبیات نمایشی دانشکده صدا و سیما قم با عنوان "جنبه های نمایشی واقعه غدیرخم" تاریخ دفاع:93/2/11

10 خرداد 1393

شخصیت پردازی طاغوت در فیلمنامه نویسی، با رویکرد قرآنی (باتکیه بر فرعون ونمرود)

چکیده پایان نامه کارشناسی ارشد خانم فهیمه سادات صالحی زاده سوق دانشجو دوره چهارم ادبیات نمایشی دانشکده صدا و سیما قم با عنوان "شخصیت پردازی طاغوت در فیلمنامه نویسی، با رویکرد قرآنی (باتکیه بر فرعون ونمرود)" تاریخ دفاع:93/1/24

29 اردیبهشت 1393

روایت شناسی تطبیقی داستان حضرت موسی در تورات وقصه های قرآن(برگرفته از تفسیر نمونه)

چکیده پایان نامه کارشناسی ارشد خانم صائمه گیلانی دانشجو دوره چهارم ادبیات نمایشی دانشکده صدا و سیما قم با عنوان "روایت شناسی تطبیقی داستان حضرت موسی در تورات وقصه های قرآن(برگرفته از تفسیر نمونه)" تاریخ دفاع:92/11/29

26 بهمن 1392

موانع پیام رسانی با رویکرد ارتباطی از منظر قرآن کریم

چکیده پایان نامه کارشناسی ارشد آقای مرتضی مطهری دانشجوی علوم ارتباطات اجتماعی دانشکده صدا و سیما قم، به راهنمایی و مشاور: آقایان دکتر زرنگار و دکتر آذربخش و داوری دکتریوسف زاده و دکتر امیر کاوه، تاریخ دفاع

14 بهمن 1392

بررسی دین در تلوزیون، از منظر اندیشه وسلوک استاد علی صفایی حائری(عین صاد)

چکیده پایان نامه کارشناسی ارشد آقای ایمان داوودی دانشجو دوره 14 تهیه کنندگی سیما دانشکده صدا و سیما قم با عنوان" بررسی دین در تلوزیون، از منظر اندیشه وسلوک استاد علی صفایی حائری(عین صاد)" به راهنمایی: دکتربهاءالدین اسکندری، تاریخ دفاع 92/7/24

14 بهمن 1392

ظرفیت های جهانی شدن فرهنگ اسلام در ارتباطات بین فرهنگی

چکیده پایان نامه کارشناسی ارشد آقای محمد سلطانیه دانشجو علوم ارتباطات اجتماعی دانشکده صدا و سیما قم با عنوان"ظرفیت های جهانی شدن فرهنگ اسلام در ارتباطات بین فرهنگی" تاریخ دفاع:92/9/26

6 بهمن 1392

  • تعداد رکوردها : 142

تمامي حقوق اين سايت متعلق به دانشکده صدا و سيما قم است.