دفاعیه پایان نامه آقای سید علی محمدی

دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد آقایسید علی محمدی در رشته علوم ارتباطات اجتماعی گروه فرهنگ و ارتباطات اسلامی دانشکده صدا و سیما قم

27 شهریور 1393

دفاعیه پایان نامه آقای محمد رفعتی

دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد آقای محمد رفعتی در گروه هنرهای رسانه ای رشته تولیدسیما دانشکده صدا و سیما قم

26 شهریور 1393

دفاعیه پایان نامه آقای عباس مبینی

دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد آقای عباس مبینی در گروه هنرهای رسانه ای رشته تولیدسیما دانشکده صدا و سیما قم

26 شهریور 1393

دفاعیه پایان نامه آقای احمد شریف زاده

دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد آقای احمد شریف زاده در گروه هنرهای رسانه ای رشته ادبیات نمایشی دانشکده صدا و سیما قم

25 شهریور 1393

دفاعیه پایان نامه آقای محمود علی پور خشاب

دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد آقای محمود علی پور خشاب در گروه هنرهای رسانه ای رشته تولیدسیما دانشکده صدا و سیما قم

25 شهریور 1393

دفاعیه پایان نامه آقای حنیف امیرکاوه

دفاعیه پایان نامه با موضوع اصول و شیوه های رهبری افکار عمومی از دیدگاه امام علی (ع) در دوران حکومت آن حضرت در رشته علوم ارتباطات اجتماعی دانشکده صدا و سیما قم

22 شهریور 1393

دفاعیه پایان نامه خانم اعظم ذوقی

دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد خانم اعظم ذوقی در گروه هنرهای رسانه ای رشته ادبیات نمایشی دانشکده صدا و سیما قم

22 شهریور 1393

دفاعیه پایان نامه خانم حمیده عمو حسینی

دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد خانم حمیده عمو حسینی در گروه هنرهای رسانه ای رشته ادبیات نمایشی دانشکده صدا و سیما قم

20 شهریور 1393

جلسه دفاع پایان نامه آقای حمید تلخابی

دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد آقای حمید تلخابی در گروه هنرهای رسانه ای رشته ادبیات نمایشی دانشکده صدا و سیما قم

16 شهریور 1393

دفاعیه پایان نامه آقای محمد صالحی

دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد آقای محمد صالحی در رشته علوم ارتباطات اجتماعی گروه فرهنگ و ارتباطات اسلامی دانشکده صدا و سیما قم

10 شهریور 1393

  • تعداد رکوردها : 150

تمامي حقوق اين سايت متعلق به دانشکده صدا و سيما قم است.