پایان نامه خانم سمیه بیات کوهسار در رشته ادبیات نمایشی

دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد خانم سمیه بیات کوهسار در گروه هنرهای رسانه ای رشته ادبیات نمایشی دانشکده صدا و سیما قم

28 دی 1393

جلسه پایان نامه آقای حمید رضا زارعی

دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد آقای حمید رضا زارعی در گروه فرهنگ و ارتباطات رشته علوم ارتباطات اجتماعی دانشکده صدا و سیما قم

27 دی 1393

پایان نامه آقای علی رازی زاده در رشته ادبیات نمایشی

دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد آقای علی رازی زاده در گروه هنرهای رسانه ای رشته ادبیات نمایشی دانشکده صدا و سیما قم

23 دی 1393

جلسه پایان نامه آقای حسین عسگری

دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد آقای حسین عسگری در گروه فرهنگ و ارتباطات رشته علوم ارتباطات اجتماعی دانشکده صدا و سیما قم

18 دی 1393

پایان نامه آقای حسین اسماعیلی در رشته ادبیات نمایشی

دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد آقای حسین اسماعیلی در گروه هنرهای رسانه ای رشته ادبیات نمایشی دانشکده صدا و سیما قم

8 دی 1393

پایان نامه آقای امیر رشیدی فرد در رشته تولید سیما

دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد آقای امیر رشیدی فرد در گروه هنرهای رسانه ای رشته تولید سیما دانشکده صدا و سیما قم

4 دی 1393

چهارمین جلسه هجمه رسانه ای هالیوود

چهارمین جلسه هجمه رسانه ای هالیوود، سه شنبه 25 آذر با نمایش و نقد و بررسی فیلم جنگ جهانی زد

18 آذر 1393

پایان نامه آقای جواد حبیب پور در رشته ادبیات نمایشی

دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد آقای جواد حبیب پور در گروه هنرهای رسانه ای رشته ادبیات نمایشی دانشکده صدا و سیما قم

9 آذر 1393

یه پایان نامه آقای سید مهدی ممتحن

دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد آقای سید مهدی ممتحن در گروه فرهنگ و ارتباطات رشته علوم ارتباطات اجتماعی دانشکده صدا و سیما قم

26 آبان 1393

ثبت نام کارگاه مبنای دیدگاه هنری قرآن و سیر اجمالی در ادبیات و شعرعرفانی

برگزاری کارگاه یک روزه جناب آقای دکتر ژرفا با موضوع مبنای دیدگاه هنری قرآن و سیر اجمالی در ادبیات و شعرعرفانی

14 آبان 1393

  • تعداد رکوردها : 147

تمامي حقوق اين سايت متعلق به دانشکده صدا و سيما قم است.