اردوی فرهنگی دانشکده در دریاچه گهردرود

برگزاری اردوی فرهنگی دانشکده دین ورسانه صداوسیما در تفرجگاه دریاچه گهر واقع در شهرستان درود در استان لرستان

12 خرداد 1394

واحد فرهنگی بسیج دانشجویی برگزار میکند:جلسات تخصصی حلقه صالحین بسیج

جلسات تخصصی حلقه صالحین بسیج دانشکده دین ورسانه صداوسیما(قم)

4 خرداد 1394

پایان نامه خانم فائزه کلبادی نژاد در رشته ادبیات نمایشی

دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد خانم فائزه کلبادی نژاد در گروه هنرهای رسانه ای رشته ادبیات نمایشی دانشکده صدا و سیما قم

27 اردیبهشت 1394

سلسله نشستهای موضوعی حلقه صالحین دانشکده صداوسیما-قم

امور فرهنگی مدیریت دانشجویی با همکاری پایگاه مقاومت دانشکده برگزار میکندسلسله نشستهای موضوعی حلقه صالحین دانشکده صداوسیما-قم

30 فروردین 1394

پایان نامه آقای مهدی منصوریان در رشته ادبیات نمایشی

دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد آقای مهدی منصوریان در گروه هنرهای رسانه ای رشته ادبیات نمایشی دانشکده صدا و سیما قم

23 فروردین 1394

پایان نامه آقای جابر رضایی در رشته ادبیات نمایشی

دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد آقای جابر رضایی در گروه هنرهای رسانه ای رشته ادبیات نمایشی دانشکده صدا و سیما قم

24 اسفند 1393

پایان نامه خانم مریم بیگی در رشته ادبیات نمایشی

دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد خانم مریم بیگی در گروه هنرهای رسانه ای رشته ادبیات نمایشی دانشکده صدا و سیما قم

24 اسفند 1393

پایان نامه خانم معصومه ملک محمودی در رشته ادبیات نمایشی

دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد خانم معصومه ملک محمودی در گروه هنرهای رسانه ای رشته ادبیات نمایشی دانشکده صدا و سیما قم

23 اسفند 1393

پایان نامه آقای سید محمد هادی طباطبایی در رشته ادبیات نمایشی

دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد آقای سید محمد هادی طبا طبایی در گروه هنرهای رسانه ای رشته ادبیات نمایشی دانشکده صدا و سیما قم

23 اسفند 1393

پایان نامه آقای فرشاد شریفی در رشته تولید سیما

دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد آقای فرشاد شریفی در گروه هنرهای رسانه ای رشته تولید سیما دانشکده صدا و سیما قم

23 اسفند 1393

  • تعداد رکوردها : 147

تمامي حقوق اين سايت متعلق به دانشکده صدا و سيما قم است.